Bedankt voor jullie vertrouwen

december 24, 2019

Kwaliteit staat bij Solidoe bovenaan!

In 2019 heeft Solidoe, net als andere jaren, een aantal (onafhankelijke) onderzoeken laten uitvoeren. We willen een zo breed mogelijk beeld vormen van onze kwaliteit. Dit hebben we gekregen door een oudertevredenheid onderzoek, een wetenschappelijk onderzoek (NCKO), door het kwaliteitskeurmerk HKZ en door de GGD controles. De mooie conclusie is: Solidoe doet het gewoon hartstikke goed!

Oudertevredenheid onderzoek

Uiteraard hebben we alle ouders gevraagd wat er goed gaat bij Solidoe en wat beter kan. Er is een oudertevredenheidsonderzoek geweest voor de verschillende opvangsoorten. We zijn er trots op hoeveel ouders de moeite heeft genomen om de vragen in te vullen en ons feedback te geven, maar liefst 62,5% !! Dit geeft ons een gevoel van vertrouwen en betrokkenheid. Ouders geven vooral aan erg tevreden te zijn over de pedagogisch medewerkers, de buiten- en binnenruimtes, het activiteiten aanbod en meer. Het aanbod in de vakanties van de BSO verdient aandacht net als de oudergesprekken. Mooi om te horen dat er veel goed gaat en fijn om opbouwende kritiek te krijgen waar we onze dienstverlening nog beter door kunnen maken. Kijk hieronder per opvangsoort wat de uitkomsten zijn:
Kinderdag verblijf
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Solidoe totaal

NCKO

De resultaten van het NCKO-onderzoek, die in het voorjaar van 2019 beschikbaar kwamen, maakten ons vrolijk. Het NCKO onderzocht de pedagogische kwaliteit van Solidoe en kwam tot de conclusie dat we bij Solidoe goede pedagogische kwaliteit leveren!

Het onderzoek richtte zich op de inrichting van de ruimte, het aanwezige (speel)materiaal en de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Vijf van de zes pedagogische vaardigheden zijn bovengemiddeld ontwikkeld.
Voor de zesde vaardigheid, het stimuleren van interactie tussen kinderen, ontwikkelen we training en scholing voor het komende jaar.

Onze interactievaardigheden zijn (bijna allemaal) goed ontwikkeld. Dat is fijn, we vervullen immers een belangrijke taak: het zorgen voor een sterke pedagogische omgeving, zodat kinderen díe groei en ontwikkeling kunnen doormaken die bij hen past. Goed om bevestigd te hebben wat we al dachten, namelijk dat we dat op een professionele en zorgvuldige manier doen.

HKZ

Alle vestigingen van Solidoe hebben ook dit jaar het ISO/HKZ certificaat behaald. Dit HKZ-Keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de geleverde opvang. Jaarlijks voert het keurmerkinstituut dan ook controles uit.

Aan het HKZ-Keurmerk liggen HKZ-normen ten grondslag. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2000-normen als basis en omvatten daarnaast specifieke eisen voor de branche kinderopvang.

GGD

Zoals het GGD zelf zegt over toezicht in de kinderopvang: ‘Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra en gastouderopvang. Dit zijn eisen op het gebied van het pedagogisch klimaat (waaronder voorschoolse educatie), personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en de omgang met ouders.’

Na elke inspectie wordt er een inspectierapport gemaakt. Hierin staat een verslag van het inspectie bezoek, een advies aan de gemeente en eventueel opmerkingen of aanbevelingen. Aan de hand van het rapport krijgt elke locatie een kleurcode, rood, oranje of groen. Deze kleurcode geeft aan hoe goed de kinderopvang geregeld is, en geeft bij een volgend bezoek aan op hoeveel punten gecontroleerd moet worden.

Alle Solidoe locaties hebben een groene code. Dat bekent dat er kwalitatief goede en veilige kinderopvang wordt geboden.

Solidoe Academie

Al deze onderzoeken helpen ons om de kwaliteit hoog te houden en daar waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. We kijken elke dag weer wat het beste is voor de groep en het individuele kind. We willen kinderen vooral de ruimte geven om te ontdekken, te ervaren, te beleven. Dit betekent voor Solidoe dat het niet zozeer om het resultaat gaat maar om de weg, om het opdoen van ervaringen. Onze medewerkers zijn hierbij cruciaal. Zij hebben de kennis, durf, visie en wijsheid om kinderen te begeleiden.

Voor onze professionele pedagogisch medewerkers is er de Solidoe Academie. De Solidoe Academie bestaat al enige jaren. We kunnen inmiddels spreken van een mooie routine in het programma. Er zijn onderdelen die verplicht zijn, vanuit de Wet Kinderopvang of vanuit Solidoe. Er zijn onderdelen die facultatief zijn. Per pedagogisch medewerker of team wordt gekeken welke trainingen/workshops logisch zijn.

Trots!

Terugkijkend op 2019 zijn we ontzettend trots! Op alle pedagogisch medewerkers die elke dag weer het beste uit de kinderen en zichzelf willen halen. Op Solidoe als geheel, we zijn niet voor niets de marktleider in ons werkgebied. Op onze kinderen die ons toevertrouwd worden en hun ouders. Er is dit jaar veel gebeurd, er is met diverse thema’s gewerkt, er zijn verschillende onderwerpen uitgediept, er zijn nieuwe groepen gestart, er is verbouwd, een succesvol Solidoe Festival georganiseerd, er is verbouwd, we zijn op uitstapjes gegaan, we hebben gezellige (personeels)feesten georganiseerd en nog zo veel meer. Dit alles hebben we samen gedaan en daar zijn we echt ontzettend trots op.

Bedankt voor jullie vertrouwen.

 

Solidoe maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.