Compensatie eigen bijdrage

augustus 1, 2021

Hierbij willen wij u informeren over de compensatie van de eigen bijdrage in de periode dat Solidoe gesloten is geweest. De compensatie bestaat uit twee delen:

  • De compensatie van uw eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief: dit deel wordt gecompenseerd door de SVB, u hoeft hier niets voor te doen. De vergoeding is op 28-05-2021 door de SVB direct naar ouders overgemaakt.
  • De compensatie voor het deel boven het maximale uurtarief: dit is door Solidoe gecompenseerd, indien u alle facturen heeft voldaan.

Compensatie door Solidoe:

  • Het uurtarief van Solidoe voor de KDV’s is gelijk aan het maximale uurtarief waarover de belastingdienst kinderopvangtoeslag vergoedt, de ouders die een reguliere KDV-plaats afnemen ontvangen hierdoor geen compensatie van Solidoe. Zij krijgen alleen hun compensatie vanuit de SVB.
  • Ouders die BSO, peuteropvang, flexopvang en/of halve dagopvang afnemen, hebben het gedeelte boven het maximale uurtarief gecompenseerd gekregen door Solidoe. De rest van uw eigen bijdrage is vanuit de SVB vergoed.
  • Indien u een subsidieplaats afneemt bij de peuteropvang is de eigen bijdrage gecompenseerd door Solidoe.

Voor KDV en PO loopt de compensatie t/m 05-02-2021. Voor de BSO loopt de compensatie t/m 18/04/2021.

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag konden ook compensatie aanvragen. Dit kan via de website van de SVB tot en met 15-07-2021.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen via 0297-729710 of planning@solidoe.nl.


We would like to inform you about the compensation of the parental contribution during the period that Solidoe has been closed. The compensation consists of two parts:

  • The compensation of your parental contribution up to the maximum hourly rate: this part is automatically compensated by the ‘SVB’, you don’t have to request this. The compensation is made on 28-05-2021 by the SVB.
  • The compensation for the part above the maximum hourly rate: this is compensated by Solidoe, if you have paid all invoices.

Compensation by Solidoe:

  • The hourly rate for the daycare is the same as the maximum hourly rate of the childcare allowance. Parents with a regular daycare place do not receive any compensation from Solidoe. They received their compensation from the SVB.
  • Parents with afterschool care (BSO), toddler care, with a flex contract and/ or half-day care will received the amount above the maximum hourly rate by Solidoe. The rest of your parental contribution is reimbursed by the SVB.
  • If you have a subsidised place in toddler care, the parental contribution is compensated by Solidoe.

For daycare and toddler care the compensation is done until 05-02-2021. For afterschool care the compensation will be done untill 18-04-2021.

If you have any questions, please contact us at 0297-729710 or planning@solidoe.nl.