Corona informatie

juni 14, 2021

De coronamaatregelen en de effecten daarvan op de kinderopvang wisselen regelmatig. Deze informatie wordt constant geactualiseerd.

Solidoe volgt de richtlijnen van het RIVM en van de GGD.
De meest recente informatie leest u bij de Rijksoverheid.

De kinderopvang is open

Alle kinderdagverblijven, BSO’s en peuteropvang locaties van Solidoe zijn weer geopend. Omdat de kinderopvang regulier open is, wordt er geen noodopvang meer aangeboden. Als u extra opvang nodig heeft, neem dan contact op met de vestigingsmanager van de locatie om dat te bespreken.

Kinderen met (verkoudheids)klachten

Het RIVM heeft een beslisboom gemaakt om te beslissen of kinderen thuis moeten blijven of naar de kinderopvang mogen komen.
De meest recente beslisboom is van 14 juni.

Kinderen die op vakantie zijn geweest

Gezinnen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies, krijgen het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5de dag kan getest worden op COVID-19. We volgen hierin de RIVM-richtlijnen.

Compensatie eigen bijdrage en ruiltegoed

In de periode dat de kinderopvang gesloten is geweest, wordt de eigen bijdrage voor ouders vergoed. De vergoeding tot het maximum uurtarief wordt gecompenseerd door de SVB. Deze vergoeding wordt automatisch uitbetaald, mits u de facturen van de kinderopvang heeft betaald.

In de periode dat de opvang gesloten is geweest, zijn alle kinderen automatisch op ‘afwezig’ gezet. De kinderen die naar de noodopvang kwamen, zijn op de locaties handmatig weer aangemeld. Eventueel ruiltegoed wat is opgebouwd in deze periode, is verwijderd.

Meer informatie over compensatie.