Exitformulier

juni 24, 2020

Exitformulier

  • Beste ouder, De plaatsing van uw kind(eren) bij Kinderopvang Solidoe is beëindigd. Wij hopen dat u en uw kind(eren) een fijne tijd hebben gehad. Als organisatie vinden wij het belangrijk om een indruk te krijgen van uw ervaringen om continue kwaliteitsverbetering te kunnen nastreven. Tijdens de plaatsing van uw kind(eren) vindt dit plaats door kindgesprekken en klanttevredenheidsonderzoeken. Ter afronding van de plaatsing willen wij u vragen het onderstaande exitformulier in te vullen. Wij danken u hartelijk voor de genomen moeite.
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Solidoe heeft voor 2020 een aantal pedagogische doelstellingen geformuleerd. Middels onderstaande vragen willen we graag van u weten wat u hiervan gemerkt heeft.