Gezonde Kinderopvang

juni 4, 2019

In januari 2018 zijn wij bij Kinderopvang Solidoe gestart met de werkgroep Gezonde Kinderopvang!

Kinderen en jongeren leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige (on)gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd, al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen. Behalve de voordelen voor kinderen, levert aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl ook voordelen op voor ouders, medewerkers, kinderopvangorganisatie en de maatschappij.

Het doel van de werkgroep Gezonde Kinderopvang is daarom ook om de visie van Solidoe op een aantal thema’s  rondom gezondheid aan te scherpen. Hierdoor krijgen de locaties (meer) handvaten voor de uitvoering van het beleid. De volgende thema’s behoren tot Gezonde Kinderopvang: voeding en bewegen, groen, sociaal emotionele ontwikkeling, dagritme, mediaopvoeding, seksuele ontwikkeling, hygiëne, veiligheid en zonbescherming.

In juni 2018 is er onder alle medewerkers een behoeftepeiling gehouden en in november 2018 is Juliette Piet getraind tot Coach Gezonde Kinderopvang. Zij gaat  alle medewerkers  trainen in de verschillende modules van Gezonde Kinderopvang.

Plan van aanpak

Alle teams worden getraind in de  verdiepende module voeding en geven daarmee input voor het voedingsbeleid. De trainingen vinden plaats in het 2e en 3e kwartaal van 2019. In het 4e kwartaal wordt alle input meegenomen naar de werkgroep waarna we met elkaar het nieuwe beleid in concept maken. We hopen deze dan aan het einde van het jaar aan de OC voor te kunnen leggen om zo in 2020 hiermee aan de slag te kunnen gaan.