Grote opkomst dinsdagavond op de ouderavond “de ontwikkeling van sensomotoriek bij baby’s”

september 19, 2019

Dertig ouders van de babygroepen van Solidoe Dribbel werden door Wilma en Corien van kinderfysiotherapie Uithoorn tijdens een interactief uur meegenomen in het belang van de interactie tussen de zintuigen (sensoriek) van je baby en het bewegen (motoriek).

Hoogtepunt van de avond was voor de ouders de film met in de hoofdrol de baby’s van de groepen. De film is opgenomen gedurende de zomerperiode en laat zien hoe de pedagogisch medewerkers de motorische ontwikkeling stimuleren in de dagelijkse handelingen en activiteiten die zij doen met baby’s. In de film zie je veel terug van de training baby specialist van Hanneke Poot die alle collega’s van de babygroepen van Dribbel hebben gevolgd begin 2019.

‘Bewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren. Vanaf zijn prille begin beweegt het kind en doet het ervaring op over zichzelf en de wereld om zich heen. Dit ervaren en bewegen noemen we de sensomotorische ontwikkeling.’ Kijk voor meer informatie op de site van Hanneke Poot.