Heropening BSO

april 15, 2021

Hieronder enige informatie over de heropening van de BSO per 19-04-2021, zowel hoe we dat organiseren als over de administratieve zaken eromheen.

We hebben gekeken hoe we op alle BSO locaties van Solidoe zo veilig mogelijk open kunnen gaan waarbij we de kansen op besmetting zo klein mogelijk maken. We willen (uiteraard) zoveel mogelijk voorkomen dat hele groepen in quarantaine moeten bij een besmetting. We hebben daarbij ook oog voor de kinderen, zij moeten een leuke middag hebben. En uiteraard moet iets passen in onze locatie.
We hebben goed overdacht hoe we een en ander aanpakken, maar risico’s helemaal uitsluiten lukt niet, daar moeten we eerlijk in zijn.

Locaties hebben een plan op papier gezet, dit plan is, of wordt, doorgesproken met de oudercommissie. Het plan is niet in beton gegoten: we gaan aanpassingen doen aan als dat nodig is – of als nieuwe maatregelen daarom vragen.

Aanvullende maatregelen

Om naast de dagopvang en de basisscholen ook de buitenschoolse opvang veilig open te laten gaan, zijn al aanvullende maatregelen genomen. Zo krijgen pedagogisch medewerkers voorrang bij het testen op Covid-19 en is de handreiking ‘neusverkouden kinderen’ van het RIVM gewijzigd (het snotneuzenbeleid, waarbij kinderen van 4-12 jaar met neusverkoudheidsklachten niet naar school of opvang mogen. De buitenschoolse opvang valt onder dezelfde afspraken als de basisschool: met klachten die passen bij COVID-19 moeten kinderen thuisblijven of getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).

Ruiltegoed

Regelmatig moeten kinderen opgehaald worden of kan een kind niet komen vanwege de maatregelen: in verband met heftige verkoudheid bijv. Dat levert ongemak op voor ouders, dat snappen wij goed. Daarom zullen wij tijdelijk de termijn van het ruiltegoed aanpassen.
Vanaf 19 april tot 1 juli zal ruiltegoed opgebouwd worden bij afmelding van 1 dag van tevoren.
Ouders moeten wel altijd hun kind zelf afmelden, dit ruiltegoed kan niet door de medewerkers van Solidoe toegekend worden.
En wat blijft: aan het einde van de plaatsing verloopt het resterende ruiltegoed, uitbetaling hiervan is niet mogelijk.
We hopen hiermee enig ongemak te verkleinen.

Het oprekken van de geldigheid van het ruiltegoed, naar langer dan een jaar, is technisch niet mogelijk. Dat kan alleen handmatig. Mocht u vinden dat u daarvoor in aanmerking komt, neem dan contact op met uw vestigingsmanager.

Administratieve zaken

Aan- en afmelden van uw kind(eren)
Wij hebben alle kinderen vanaf maandag 19-04-2021 weer op “verwacht” gezet. Mocht uw kind niet naar de BSO komen, meldt u uw kind dan af in de ouderapp.
Voor ons is het fijn om te weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen, en voor u levert het ruiltegoed op als u dit op tijd doet (kan dus 1 dag van tevoren, tot en met juni 2021).

Extra dagen aanvragen
U kunt in de ouderapp weer bestellingen doen (extra dagen aanvragen). Dit wordt op locatie beoordeeld op basis van beschikbaarheid.

Compensatie: data bekend
Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Belastingdienst/Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang.
De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

*Voor gezinnen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.
*Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang.
* Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB.