Informatie noodopvang

december 15, 2020

Beste ouders,
U heeft het gisteren ongetwijfeld gehoord, de kinderopvang is vanaf woensdag 16 december gesloten als gevolg van de lockdown die afgeroepen is.
We hopen dat deze lockdown ‘maar’ tot en met 17 januari zal duren, want dan zou het virus immers genoeg teruggedrongen zijn.

Locaties van Solidoe gesloten

De lockdown betekent dat de locaties van Solidoe gesloten zijn vanaf 16 december.De compensatieregeling is weer van toepassing: als u uw factuur betaalt wordt uw ouderbijdrage gecompenseerd voor de periode dat de opvang gesloten is.
U hoeft uw kind(eren) niet af te melden in de ouderapp, Solidoe regelt dat voor u.

Noodopvang

Solidoe biedt noodopvang aan gezinnen waarvan één of beide ouders in een cruciaal beroep werken én waarbij het niet lukt om de opvang op een andere manier te regelen.
Klik hier om te kijken of u in aanmerking komt voor noodopvang.

De noodopvang is beschikbaar voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Als u in een cruciaal beroep werkt en extra opvang nodig heeft worden deze extra uren gefactureerd.
Neem contact op met uw vestiging om de noodopvang te bespreken.
Deze laatste schoolweek voor de kerstvakantie is nog wat onduidelijkheid bij diverse scholen, waar nodig denken wij mee in oplossingen voor noodopvang.

Tijdens de kerstvakantie is noodopvang voor de BSO van 8.15 uur tot 18.30 uur mogelijk.
Voor de kinderdagverblijven zijn tijdens de noodopvang de normale openingstijden van toepassing.
De peuteropvang groepen zijn gesloten.

Ná de kerstvakantie wordt de noodopvang voor schoolkinderen aansluitend aan schooltijden aangeboden. We zijn in overleg met de scholen hoe dat geregeld wordt, daar volgt bericht over via de scholen.
We vertrouwen erop dat ouders alleen gebruik maken van de noodopvang als zij in een cruciale beroepsgroep werken en geen andere oplossing hebben.

Per locatie zullen we via de ouderportal informatie geven over de situatie van de betreffende locatie.
De lockdown is een pittige maatregel, die helaas nodig blijkt. Met elkaar kunnen we zorgen dat de periode zo kort mogelijk is.
En ondanks dit wensen we u natuurlijk hele fijne kerstdagen.

Met vriendelijke groet
namens alle medewerkers van Kinderopvang Solidoe
Monic van Diemen
Directeur 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de site van de rijksoverheid 

Information emergency care at Solidoe

Dear parents,
You have probably heard that all childcare and schools will be closed from Wednesday December 16th, due to the lockdown. We hope that this lockdown will last ‘only’ until January 17th, and that the spread of the virus has stopped.

Solidoe locations closed

The lockdown means that the locations of Solidoe will be closed from December 16th. During the first lockdown in the spring, the same compensation will apply: if you pay your invoice to Solidoe, your parental contribution will be compensated for the period the childcare is closed.
Solidoe will make sure all children are marked as absent in the parental app.

Emergency care

Solidoe offers emergency care to families of which both parents work in a vital profession, and families with one parent in a vital profession and no other possibilities to arrange childcare in an other way.
Emergency care is available for the same amount of days as in the contract. If you work in a vital profession and you need extra childcare, these extra days will be billed.
Contact your location to request emergency care.

During the Christmas holidays, BSO emergency care is available for the entire day. Normal opening hours apply for the daycare. The toddler care is closed.

After the Chirstmas holidays, emergency care for school children will be offered after school. We are in consultation with the schools how this will be arranged.

We trust that parents will only use the emergency care if they work in a vital profession and have no other solution for childcare. The locations will send specific information and updates in the parental app.

The lockdown is a tough measure, which unfortunately appears to be necessary.
Despite this, we wish you a very Merry Christmas.

On behalf of all employees of Solidoe,
Monic van Diemen