Juni veiligheidsmaand bij Solidoe

juni 4, 2019

De veiligheid van de aan ons toevertrouwde kinderen staat voorop. Elke locatie heeft  opgeleide BHVers, die  bij onverhoopte calamiteiten adequaat het voortouw nemen bij ontruimen. Daarnaast heeft bij Solidoe elke pedagogisch medewerker een kinder EHBO training. Door herhalingstrainingen te volgen blijft de kennis up to date.

Twee keer in het jaar, in juni en november, besteden we op alle locaties  extra aandacht aan de veiligheid. Zo worden er  op alle  groepen  ontruimingsoefeningen gehouden en geëvalueerd. Waar nodig worden de ontruimingsplannen bijgesteld.

In juni kijken we ook  met een extra  kritische  blik naar de locatie; zijn vluchtroutes  vrij-check of de brandblusmiddelen  zijn gecontroleerd en klaar voor  evt. gebruik, zijn magazijnen en andere ruimtes nog goed toegankelijk etc.