Lezen is voor alle leeftijden van onschatbare waarde!

september 26, 2019

Voorlezen

Voorlezen heeft een grote positieve impact op kinderen van alle leeftijden. Lezen werkt ontspannend en het geeft uw kind een kijkje in een compleet andere wereld. Boeken lezen stimuleert de verbeeldingskracht, geeft nieuwe inzichten en vergroot de woordenschat.

Vergroten van de woordenschat

Vanaf het moment dat uw kind zelf woorden kan herkennen en kan lezen, gaat er helemaal een wereld voor ze open. Niet alleen krijgt uw kind een uitgebreidere woordenschat, ook is het goed voor de algehele taalontwikkeling. Het kind leert veel op het gebied van schrijven, grammatica, zinsbouw en spelling.

Sociale ontwikkeling

Door te lezen krijgt uw kind inzicht in de verschillende karakters van de personen in het boek. De één is verdrietig, terwijl de ander zich misschien weer schuldig voelt. Uw kind ontdekt meerdere kanten van een verhaal en leert zich in te leven in de (hoofd)personen. Dit heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling en het omgaan met anderen.

Zelfs peuters zullen al dingen van zichzelf herkennen wanneer ze een boek wordt voorgelezen. Basis emoties als bang, blij en boos leren ze herkennen en benoemen. Bij een kleuter of de wat meer introverte kinderen kan het lezen van een verhaal ook helpen een lastig onderwerp bespreekbaar te maken.

Lezen per leeftijd

0 – 4 jaar

U kunt op elke leeftijd starten met voorlezen. De meeste kinderen vinden het fantastisch om

samen naar de bibliotheek te gaan en hun eigen boekjes uit te zoeken.

Voorlezen is voor veel kinderen en hun ouders een onderdeel van het bed-ritueel. Kinderen vinden het heerlijk om voorgelezen te worden en het helpt ze om na een drukke dag tot rust te komen. Daarnaast is (voor)lezen belangrijk voor de taalontwikkeling. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die iedere dag een kwartiertje voorgelezen worden na een jaar 100 nieuwe woorden hebben geleerd.

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van een kind. Door veel voor te lezen krijgt uw kind een grotere woordenschat, meer taalgevoel en taalbegrip. Probeert u daarom niet te snel makkelijkere woorden te verzinnen voor de moeilijke woorden in het boek. Lees het altijd eerst voor zoals het er staat. Controleer dan of uw kind het heeft begrepen. Zo niet, leg dan de woorden uit. Bij Solidoe wordt er elke dag voorgelezen en/of aandacht besteed aan boeken die aansluiten bij het thema.

Voorlezen prikkelt de fantasie. Niet alleen bij verhalen die gaan over fictieve werelden.. Stel daarbij vooral vragen over hoe hij of zij zich dingen voorstelt en wat de hoofdpersoon daarvan zal vinden. Op die manier is voorlezen ook goed voor het inlevingsvermogen. Kinderen die veel voorgelezen worden, kunnen hun eigen gevoelens beter onder woorden brengen.

 

Groep 1 en 2

In de onderbouw staan prentenboeken centraal. De plaatjes van het boek worden bekeken. Waar gaat dit boek over? De tekst wordt gelezenen de leerkracht stelt vragen over de tekst, zodat ze samen ontdekken waar dit boek over gaat. Daarnaast maken de leerlingen kennis met ‘geschreven tekst’. Dit begint vaak met het schrijven van hun eigen naam en eenvoudige woorden die voor hen van betekenis zijn.

In groep 1 leren de leerlingen ieder thema ook een letter van het alfabet. In groep 2 leren de kinderen één letter per twee weken. Zo leren de leerlingen stap voor stap en spelenderwijs in het thema en door middel van prentenboeken diverse letters kennen. In zowel groep 1 als 2 is er veel aandacht voor het fonemisch bewustzijn, dit houdt in: leren luisteren, het verschil tussen zinnen en woorden, klankgroepen, rijmen en het doorzien dat woorden uit losse klanken bestaan. Dit vormt de basis voor het leren lezen.

Groep 3

In groep 3 maakt uw kind echt stappen met zelf lezen. Eerst leert hij of zij letters en woorden, om vervolgens hiermee zinnen te maken. Het tempo waarop dit gebeurt is voor ieder kind verschillend. De één pakt het in groep 2 al op en de ander start pas in groep 3.

 

Groep 4 t/m 8

In deze jaren gaat uw kind zijn of haar leesvaardigheden steeds verder ontwikkelen. Zo komt ‘begrijpend lezen’ aan bod: kinderen leren om écht te begrijpen wat er is geschreven en waar een verhaal precies over gaat. Ook ontwikkelen ze hun eigen manier van lezen, ook wel leesstrategie genoemd. Er wordt in de klas veel aandacht besteed aan leesvaardigheid en het zelfstandig lezen van boeken en diverse soorten teksten, zoals studerend lezen en leesvaardigheden die nodig zijn om tabellen en grafieken te lezen.

‘Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken’

Het belang van lezen

Het lezen van boeken verrijkt de wereld van uw kind. Lezen opent een deur naar een andere wereld, het stimuleert de verbeeldingskracht, het inlevingsvermogen en daarnaast is het goed voor zowel de taal- als de sociale ontwikkeling van uw kind.

Tips voor boeken/ tekstkeuzes thuis:

  • Stimuleer uw kind om zoveel mogelijk verschillende teksten te lezen, zowel qua vorm als inhoud, want wie steeds over hetzelfde leest, leert op den duur weinig meer bij. Bij diversiteit kun je denken aan fictie en non-fictie, maar ook aan verschillende typen teksten, zoals een boek, een krantenartikel, een folder, een handleiding, een gedicht, enzovoort.
  • Het is belangrijk dat de teksten die uw kind leest een geschikt niveau hebben. Teksten die te hoog gegrepen zijn, zorgen voor weerstand en geven uw kind te weinig houvast om nieuwe woorden en moeilijke zinsconstructies te begrijpen en te leren. Teksten die uw kind wel aankan, geven hem succeservaringen en daardoor zelfvertrouwen in zijn of haar eigen kunnen. Echter, teksten die nét iets boven het niveau van uw kind liggen, zorgen ervoor dat hij of zij vooruit komt, dat uw kind echt iets leert.

Kortom: het stimuleren van het lezen van een boek heeft een positief effect op ieder kind. Het gebruiken van kinderboeken die bekroond zijn met een Griffel of de Hoogste Woord prijs, zorgen over het algemeen voor een goed taalaanbod en brede woordenschat en daarbij goed voorbeeld doet goed volgen. ‘Lezen is denken met andermans ogen!’