Nieuwsflits: De Pedagogische Kwaliteit bij Solidoe is goed!

juli 14, 2019

DE PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN SOLIDOE IS BOVENGEMIDDELD GOED
Uiteraard willen we als Solidoe topkwaliteit leveren. Kinderen zijn zichzelf, creatief, nieuwsgierig en sociaal en uniek: hoe ondersteunen, begeleiden en dagen we kinderen uit zodat zij zichzelf ontplooien, elkaar en de wereld leren kennen.
We waren benieuwd of we terecht zeggen dat we pedagogisch sterk zijn. Hoe hoog is onze kwaliteit nu eigenlijk? Daarom hebben we een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek.

Het onderzoek van het NCKO:

Op 3 manieren is de pedagogische kwaliteit onderzocht:
– via het beoordelen van filmpjes van medewerkers, die gemaakt zijn op de groepen, om de ‘interactievaardigheden’ te meten.
– via observaties van de groepsruimten (om de ‘kwaliteit van de leefomgeving’ te meten)
– via het analyseren van groepssamenstellingen en de roosters van pedagogisch medewerkers, om ‘stabiliteitsgegevens’ te meten.

Het meest belangrijk: de interactievaardigheden
Dit zijn de vaardigheden van de pedagogisch medewerker tijdens het omgaan met alle kinderen in de groep. Deze interactievaardigheden zijn belangrijk, omdat deze van invloed zijn op de ontwikkeling en welzijn van de kinderen in de groep. Er zijn 3 zogenoemde basisvaardigheden en 3 educatieve vaardigheden.

De 3 basisvaardigheden

* sensitieve responsiviteit: zien medewerkers de signalen van de kinderen en hoe reageren zij daarop. De allerbelangrijkste vaardigheid, voor kinderen immers zo fijn als volwassenen in de gaten hebben hoe zij zich voelen en dat verwoorden. De sensitieve responsiviteit van de medewerkers van Solidoe is enorm hoog, niemand scoorde ‘laag’ op deze vaardigheid.
* respect voor autonomie: laten we kinderen zelf doen wat zij zelf kunnen.
* structureren en grenzen stellen: zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn.

De 3 educatieve vaardigheden

* praten en uitleggen: aan kinderen vertellen wat je doet en waarom. Landelijk gezien is dit
* ontwikkelingsstimulering: op het juiste moment
* begeleiden van interacties: zorgen dat kinderen op elkaar gericht worden

Zelfs de onderzoekers waren erg enthousiast over onze organisatie en over de uitkomsten van ons onderzoek. De meeste kinderopvangorganisaties scoren op 3 van de 6 (nl de 3 basale vaardigheden) tussen gemiddeld en goed in, voor Solidoe is dat op 5 van de 6 vaardigheden.

Belangrijkste conclusie: op 5 van de 6 interactievaardigheden is de pedagogische kwaliteit van Solidoe bovengemiddeld!
Wát een compliment voor onze pedagogisch medewerkers!

Nul meting afgerond, hoe nu verder?
Dit onderzoek is een nulmeting. En uiteraard zijn er óók verbeterpunten. Er wordt een plan van aanpak gemaakt ten aanzien van verbeterpunten, die dan opnieuw gemeten worden.
Waar liggen deze verbeterpunten:

  • In het begeleiden van interacties tussen kinderen.  Dit wil zeggen het koppelen van kinderen aan elkaar, het zorgen dat zij op elkaar gericht raken.
  • Bij ‘activiteiten’ bij het KDV en de PO en bij ‘speelmogelijkheden en programma’ bij de BSO.
  • We zullen al het goede blijven doorzetten natuurlijk en zijn blij dat uit dit onderzoek punten zijn gekomen waarop we kunnen verbeteren. Dit houdt ons scherp in ons dagelijkse werk en zo kunnen we een pedagogisch nog sterkere, leuke en fijne omgeving aan al onze kinderen blijven aanbieden.

Klik hier om het hele rapport te lezen.