Onze professionals van de BSO op training observatielijsten schrijven

januari 28, 2020

Ook zo nieuwsgierig hoe je kind zich ontwikkelt en de buitenschoolse opvang (BSO) bij ons ervaart? Daarover informeren onze BSO medewerkers ouders graag tijdens de dagelijkse overdracht en onze jaarlijkse oudergesprekken BSO in januari/februari.

Ieder kind is uniek!

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo en ontdekt de wereld op zijn eigen wijze. De BSO is bij uitstek de plaats waar kinderen zich in een veilig omgeving verder kunnen ontwikkelen. Vanuit onze pedagogische visie en kennis volgen de pedagogische medewerkers (pm’er) ieder kind bewust in zijn of haar ontwikkeling en welbevinden.

Observeren en de ontwikkeling volgen biedt heel veel voordelen:

  • De pm-er heeft zicht op de grote lijnen van de ontwikkeling en welbevinden van het kind.
  • Heeft een signalerend inzicht; verloopt de ontwikkeling van het kind volgens de richtlijnen?
  • De pm-er weet waar het kind individueel staat en ten opzichte van de groep.
  • De pm-er weet wat het niveau van de groep is.
  • De pm-er kan activiteiten goed aansluiten bij het niveau van het kind en de groep.
  • De pm-er kan de ouders en/of verzorgers gericht informeren en betrekken over de ontwikkeling en welkbevinden van het kind.
  • De pm-er kan deze informatie gebruiken voor de overdracht naar de basisschool en/of andere hulpverleners.

Wanneer en wat observeren?

Observeren doen we op de BSO dagelijks en kan in principe overal en altijd. Bijvoorbeeld tijdens de beweeg- of knutselactiviteiten, de eetmomenten, het buitenspelen etc. Op de BSO is dat vooral gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Immers op de basisschool wordt het kind al uitgebreid gevolgd in zijn reken- en taalontwikkeling.

Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe het kind na een schooldag binnenkomt op de BSO en hoe hij of zij functioneert binnen de groep. Ook wordt gekeken of een kind plezier beleeft aan de activiteiten op de groep en welke activiteiten favoriet zijn. Wat zien we in de omgang met de andere kinderen, kan hij of zij voor zijn eigen belangen opkomen en hoe gaat het om met frustratie en tegenslagen?

Onze medewerkers op scholing

Solidoe vindt het belangrijk dat we oudesr op een professionele manier informeren en betrekken in de ontwikkeling van hun kind(eren). Dat doen wij bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse overdracht en de jaarlijkse gesprekken welbevinden. Daarom volgen onze pedagogisch medewerkers sinds 2018 de training “Professioneel observatielijsten schrijven” van Confriends, www.confriends.nl binnen onze Solidoe-academie.

In deze training “Professioneel observatielijsten schrijven” leren onze pedagogisch medewerkers de vertaalslag te maken van hun observaties naar het schrijven in een professioneel verslag. Hierin is objectief schrijven vanuit onze pedagogische visie zeer essentieel. Dit verslag is ook voor ouders belangrijk en vormt het aanknopingspunt tijdens de jaarlijkse gesprekken. Een goed moment om samen met jullie, de ouders uitgebreid stil te staan hoe je kind de BSO ervaart, wat wij jouw kind bieden en hoe jouw kind zich sociaal en emotioneel ontwikkelt.

Soms kan er ook een aanleiding zijn om een kind specifieker te observeren. Bijvoorbeeld als een kind afwijkend of opvallend gedrag vertoont ten opzichte van de andere kinderen. Ook hierin zijn onze medewerkers geschoold. Dit gebeurt altijd in samenspraak en met toestemming van de ouders en/of verzorgers. Ook is het mogelijk om onze pedagoog hiervoor in te zetten.

Waarom is het voor u belangrijk om naar de oudergesprekken te komen?

Behalve ouders te informeren over de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kind, vinden we het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de BSO. Als je je kind met een goed gevoel achterlaat, heeft dit ook positieve gevolgen op je kind. Bovendien kunnen vragen die je hebt over de ontwikkeling van je kind hier beantwoord worden. Onze pedagogisch medewerkers denken graag samen met je mee!