Samen aan zet!

september 18, 2020

Jaarlijks is de “Week tegen het pesten”. In deze week, van 21 t/m 25 september staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige omgeving centraal. Het thema is dit jaar “Samen aan zet”.

Pesten komt veel voor. In 2018 zegt 10 procent van de kinderen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs dat zij minstens een keer per maand slachtoffer geweest zijn van pesten. Hiervan geeft bijna 7 procent aan maandelijks gepest te zijn en ruim 3 procent wekelijks. ( Nijmegen Praktikon).

Daarnaast zijn veel kinderen als ‘meeloper’ betrokken bij pesten. Kinderen die worden gepest krijgen vaak last van klachten zoals slapeloosheid, buikpijn, hoofdpijn, en bedplassen.

Wat verstaan we nu onder pesten?

Kinderen en jongeren die gepest worden, zijn slachtoffer van een stelselmatige vorm van agressie. Een of meer personen proberen hen fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De macht is hierbij ongelijk verdeeld. Relatief nieuw is het zogenaamde cyberpesten, het pesten via digitale kanalen. Kwetsende teksten worden bijvoorbeeld op internetfora geplaatst of foto’s, filmpjes of roddel via het web verspreid.

Manieren van pesten
Pesten komt binnen alle leeftijdscategorieën voor. De meest bekende vorm van pesten zijn waarschijnlijk het uitlachen en uitschelden van personen, dit wordt wel het direct pesten ( fysiek en verbaal pesten) genoemd. Hieronder wordt o.a. verstaan het slaan, schoppen, discriminerende opmerkingen maken, uitlachen of “grapjes” met het slachtoffer uithalen.

Andere manier en van pesten zijn:

indirect pesten ( rationeel of emotioneel pesten genoemd) Dit is een vorm van sociale isolatie, zoals: bewust buiten sluiten, roddelen of negeren

en
Cyberpesten/digipesten.
Dit gebeurt via de computer of mobiele telefoon, zoals: negatieve berichten rondsturen, bedreigingen of lastig vallen via chatprogramma’s  of beledigende pagina’s met foto’s, video’s  van het slachtoffer op internet plaatsen

Wat kan je doen als je kind wordt gepest?

  • Neem je kind serieus. Zeg dat je samen met je kind en anderen gaat proberen het pesten te stoppen.
  • Je kan in gesprek gaan met school, BSO of sportclub etc.
  • Pesten is vaak een gewoonte geworden, die de pesters maar moeilijk kunnen afleren. Waarschuw je kind dat het pesten niet meteen ophoudt, ook niet als de mensen op school, BSO, sportclub etc. er beter op gaan letten.
  • Geef je kind voldoende aandacht, en niet alleen rond het pesten. Geef een complimentje als iets goed gaat.
  • Informeer regelmatig hoe het gaat. Houd het onderwerp pesten bespreekbaar met je kind.
  • Als ouder kan je zelf je kind helpen om weerbaarder te worden. Je kan thuis bijvoorbeeld met een rollenspel situaties oefenen. Speel samen ervaringen van je kind na en leer hem/haar op een rustige manier om te gaan met pestsituaties.

Kinderen die gepest worden, kunnen ook een weerbaarheidstraining volgen.

Bijvoorbeeld de Kanjertraining

Wat kan je doen als je kind anderen pest of meedoet met pesten?

• Je kan helpen door duidelijk te maken dat het pesten niet goed is. Vertel hoe vervelend pesten voor het slachtoffer is.

• Het is belangrijk dat je hierbij het pesten veroordeelt, maar niet je kind zelf. Keur dus het pestgedrag af, maar niet je kind als persoon.

• Vraag waarom je kind pest. Misschien is er een reden voor het pesten waar je wat aan kunt doen.

• Je kan in gesprek gaan met de school, BSO sportclub etc. of de ouders van het gepeste kind.

Als je kind digitaal wordt gepest, wat dan?

Soms worden kinderen digitaal gepest, bijvoorbeeld via de sociale media, e-mail of mobiele telefoon. Je kind kan leren goed om te gaan met negatieve berichten die hij/zij krijgt.

Kinderen denken al snel dat het hun eigen schuld is dat ze gepest worden.

Neem dat serieus, maar vertel je kind ook dat je zelf kunt bepalen of je je iets aantrekt van bepaalde berichten. Help je kinder hierbij. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het beter is om niet te reageren. Voor de pestkop is de lol er snel af als er geen reactie komt op negatieve berichten.

Je kan ook voorkomen dat uw kind de negatieve berichten krijgt. Bijvoorbeeld door de afzender te blokkeren.

Op internet vind je veel extra informatie over pesten. Kijk bijvoorbeeld bij:
www.stoppestennu.nl/tips-voor-ouders

www.pestweb.nl