Stakingen in de Kinderopvang

juni 30, 2021

Vorige week is er een Cao-akkoord gesloten tussen de werkgeversorganisaties in de kinderopvang (de BK en de BMK) en de vakbond CNV. De vakbond FNV heeft dit Cao akkoord níet ondertekend. Integendeel: de FNV heeft een staking uitgeroepen, op 8 juli, met als voornaamste punt dat de werkdruk in de kinderopvang omlaag moet.

De werkdruk is een reëel onderwerp waar de kinderopvang mee kampt.
Om een indruk te geven: bij uitval van medewerkers moet regelmatig een beroep worden gedaan op een beperkte groep collega’s, omdat er eisen zijn aan het aantal verschillende pedagogisch medewerkers dat een kind per week mag zien. Dit leidt tot ingewikkelde knelpunten bij het roosteren. De werk-privé balans staat continu onder spanning, omdat er regelmatig extra beschikbaarheid wordt gevraagd.
En daarnaast moeten bijvoorbeeld pauzes vooraf exact worden ingepland en kunnen pedagogisch medewerkers hun pauze niet afstemmen op de dynamiek van de dag op hun groep. Al met al weinig regelvrijheid en ruimte om het eigen werk en pauze momenten in te vullen.

Enerzijds zijn bovenstaande situaties gevolg van de wet- en regelgeving, onderdeel van de afgesloten Cao is dan ook een brief hierover naar de minister en de GGD.
Anderzijds zijn de afgesloten Cao  hierover nieuwe afspraken gemaakt. Die gaan de FNV niet ver genoeg, vandaar de stakingen.

Bij Solidoe hebben zich geen stakende collega’s gemeld, de locaties zijn gewoon open. Fijn dat de discussie over werkdruk niet over de hoofden van ouders en kinderen gevoerd wordt.