Thuisblijfregels bij heropening kinderdagverblijf en peuteropvang

februari 4, 2021

Op 8 februari openen het kinderdagverblijf en de peuteropvang de deuren weer voor alle kinderen. De BSO blijft gesloten en biedt alleen noodopvang aan. Uit alle onderzoeken blijkt gelukkig dat jonge kinderen het virus niet of nauwelijks doorgeven. Er zijn door het RIVM en de brancheorganisatie een aantal belangrijke maatregels opgesteld, zodat eventuele besmettingen beperkt blijven.

 • Kinderen die ziek zijn blijven thuis. Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn, of na een negatieve test.
 • Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.
 • Als iemand met koorts/benauwdheid in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19 mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).
  Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot laten testen op COVID-19.
  Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
 • Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een besmette persoon, gaat het kind in quarantaine.
  Het kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
 • Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19.
  Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
  Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

______________________________________________________________________________

On February 8, the daycare and the toddler care will re-open their doors for all children. The BSO (afterschool care) remains closed, and only offers emergency care. Fortunately different studies show that young children don’t or rarely spread the virus. The RIVM (National Institute for Public Health and Environment) and the Branch Organisation Childcare have put several extra measures, to limit the number of contaminations.

 • Children who are sick, stay at home. Children are only allowed back at the childcare if they have no fever or symptoms for 24 hours, or with a negative testresult.
 • If someone in the child’s household has a fever (38°C or higher) and/ or shortness of breath in addition to mild corona symptoms, the child has to stay at home.
 • If someone in the child’s household has a fever and/ or shortness of breath, and they test negative for COVID-19, the children can go to the childcare.
 • If someone in the child’s household test positive for COVID-19, then the advice of the GGD (Local Health Authority) is leading. Children have to go in home quarantine until 10 days after the close contact with the infected person, if there is strict self-isolation (no close contact between the infected person and other persons of the household).
  If strict self-isolation is possible, all other persons of the household (including children) can be tested without symptoms on day 5 of the quarantine.
  If they have a negative test result, the quarantine period of 10 days doesn’t need to be completed. It is very important to stay alert for symptoms, and to test again if any symptoms develop.
  If strict self-isolation is not possible, children have to stay in quarantine 10 days after the infected person can be out of quarantine.
 • If a source- and contact investigation from the CoronaMelder app has shown that a child has been in close contact with an infected person, the child has to be in quarantine.
  The child can be tested without symptoms, on day 5 after the last close contact with the infected person.
  If they have a negative test result, the quarantine period of 10 days doesn’t need to be completed. It is very important to stay alert for symptoms, and to test again if any symptoms develop.
 • Children returning form a country or an area with an orange or red travel advice, due to COVID-19, are urgently advised to go in quarantine for 10 days upon return. The child can be tested without symptoms, on day 5.
  If they have a negative test result, the quarantine period of 10 days doesn’t need to be completed. It is very important to stay alert for symptoms, and to test again if any symptoms develop.
  This also applies if the travel advice was changed to orange or red during the trip.