Ik heb (nog) geen tegoed, kan ik extra opvang aanvragen?

november 28, 2019

Als u (nog) geen tegoed heeft opgebouwd, ontvangt u een factuur voor de extra ingeplande opvang.  Als u meer wilt afnemen dan het opgebouwde tegoed, ontvangt u automatisch een factuur voor de gehele extra opvang. Het is niet mogelijk om een deel tegoed te gebruiken en voor de resterende uren een factuur te ontvangen.