Is er een opzegtermijn?

december 31, 2019

Als u de opvang wilt stopzetten of minder dagen opvang wilt, kunt u dit doorgeven aan de afdeling Planning en Plaatsing. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Uw opzegging ontvangen we graag per e-mail, u kunt de afdeling Planning en Plaatsing bereiken op het emailadres planning@solidoe.nl.
Voor het kinderdagverblijf en de peuteropvang loopt het contract automatisch af als uw kind 4 jaar wordt. Als uw kind vlak voor of tijdens de vakantie 4 wordt, kan uw kind langer op het kinderdagverblijf blijven. Bij de BSO loopt het contract automatisch af als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat.