Kan mijn kind ook een extra dag(deel) naar de opvang komen?

december 31, 2019

Ja, zolang de groepsgrootte het toelaat kunt u tegen betaling een of meerdere extra dagdelen afnemen. U kunt dit zelf aanvragen via de webportal. Als u binnen drie dagen opvang voor uw kind nodig heeft, kunt u het afstemmen met de pedagogisch medewerkers van de groep.