Vragen van onze ouders

maart 16, 2020

Wij krijgen diverse vragen van ouders, wat ook compleet logisch is. Graag verwijzen wij ook naar de meest recente informatie van de diverse instanties zie hieronder.

Verder willen we vragen om je kind (eren) af te melden in de ouderportal. Dit heeft 2 doelen. 1, je bouwt ruil tegoed op voor de gemiste dagen. 2, wij krijgen een beter beeld van de kinderen die recht hebben op en gebruik gaan maken van de noodopvang. Alvast hartelijk bedankt hiervoor.

Homepage Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19