Zoek je een BSO, dan denk je aan Solidoe

november 12, 2020

De BSO als ontmoetingsplek

De BSO is een fantastische proeftuin voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Ze leren op een natuurlijke wijze omgaan met elkaar in hun vrije tijd. Kinderen kunnen oefenen met verschillende groepsrollen, verantwoordelijkheid, hoe maak je ruzie, hoe sluit je vriendschappen? Zo ontmoeten ze kinderen met verschillende achtergronden, kunnen ze oefenen met elkaar om te gaan, samen te spelen, voor zichzelf op te komen of aardig voor een ander te zijn. Elke dag zijn we bewust bezig om uw kind nieuwe vaardigheden te leren, spelenderwijs met veel plezier. Dit in een vertrouwde, ontspannen sfeer. We besteden tijd en aandacht aan de verhalen van uw kind over school en thuis. Daarnaast gaan we elke dag naar buiten, zorgen voor genoeg beweging en gezonde voeding. 

Sportdag met alle BSO Locaties tijdens de zomervakantie op het Solidoe festival

Je mag er zijn

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich thuis voelt op de BSO. Ieder kind is anders en heeft na schooltijd andere behoeftes. We bieden een luisterend oor als het kind uit school komt.
Wij zorgen dat de kinderen bij ons een uitdagende, positieve omgeving krijgen waarin zij zich veilig voelen. Vanuit deze veilige omgeving geven we kinderen de kans om te spelen, ontwikkelen en vriendschappen te sluiten: op hun eigen, unieke manier en in hun eigen tempo.

Waarom is een vriendschap tussen kinderen waardevol?
Het heeft een grote emotionele betekenis voor kinderen; het geeft plezier en emotionele veiligheid
Het hebben van vrienden op jonge leeftijd heeft een positieve invloed op de sociale ontwikkeling en het gevoel van eigenwaarde
Het spel tussen vrienden is vaak van een hoger niveau

Ontdek

Wij willen dat kinderen zo veel mogelijk zelf ervaren, onderzoeken en oplossen. Zo leren kinderen al jong creatieve oplossingen te bedenken.
We kijken naar wat een kind wil ontdekken en hoe we daarop kunnen inspelen. Zo stimuleren we kinderen om op onderzoek uit te gaan.
Door diverse activiteiten en spelmateriaal aan te bieden, krijgen de kinderen de kans om te ontdekken waar hun talenten liggen en wat ze leuk vinden. Denk hierbij aan sport, kunst en cultuur, creativiteit, techniek, natuur en digitale media.

Creatief denken en handelen wordt beschouwd als een belangrijke vaardigheid voor de snel veranderende 21e eeuw. De kinderen van nu gaan later waarschijnlijk een vak uitoefenen wat nu helemaal nog niet bestaat.
Vaardigheden die bij creatief denken en handelen horen zijn: creatieve technieken kennen en toepassen, denken buiten de gebaande paden, nieuwe samenhangen zien, risico’s durven nemen, fouten kunnen zien als leermogelijkheden en een ondernemende en onderzoekende houding hebben.
Belangrijk hierbij is het bieden van een rijke speel-leeromgeving en kinderen stimuleren in het bedenken van eigen oplossingen
Sportieve en groene BSO Amstelhof

In de wereld

We willen kinderen in de gelegenheid stellen de wereld te ontdekken. We bevorderen de socialisatie van kinderen door overdracht van waarden en normen, zoals tradities en rituelen, inleving in en aanpassing aan andermans perspectief, besef en respect voor diversiteit, en de aanmoediging van actieve participatie van kinderen en van maatschappelijke belangstelling.

Participatie
Kinderen hebben een stem in allerlei zaken die hen direct aangaan zoals het programma, de inrichting en de groepsafspraken.
Participatie levert een belangrijke bijdragen aan de sociale competenties van kinderen op   terreinen als een eigen mening vormen,  het democratisch functioneren en het draagt bij aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen
Door kinderen een democratische houding aan te leren, bereiden we hen voor op de samenleving. Er is aandacht voor democratische vaardigheden en participatie en voor gemeenschapszin.

Met elkaar

In onze ogen heeft de BSO, naast de opvoeding in het gezin, een toegevoegde waarde. Kenmerkend voor de kinderopvang is de groep. In een groep ontwikkelen kinderen andere vaardigheden dan thuis.
We bevorderen de sociale competenties van kinderen: het je in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, omgaan met conflicten en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

De BSO is een bredere samenleving dan thuis.
De BSO biedt bovendien een kans om andere kinderen te ontmoeten en te leren kenen.
Door middel van kennis van elkaars achtergrond kunnen kinderen zich makkelijker in elkaar verplaatsen. Dit biedt aan kinderen de gelegenheid om samen met andere kinderen te groeien, te leren, zich te handhaven in een groep, verschillen te accepteren en een band op te bouwen met andere vertrouwde volwassenen.
De BSO biedt dus een rijke sociale omgeving.
Samenwerken en bouwen bij IKC Het Duet