Opvang

Solidoe biedt verschillende soorten kinderopvang: baby’s en peuters zijn van harte welkom op de kinderdagverblijven, en voor de peuters is er ook aparte peuteropvang, onder andere met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Kinderen van de basisschool kunnen voor schooltijd bij ons terecht op de voorschoolse opvang, tijdens de lunchpauze of overblijf op de tussenschoolse opvang en na school op de buitenschoolse opvang. Op een aantal buitenschoolse opvang vestigingen is er extra aandacht voor sport. Voor de buitenschoolse opvang bieden we ook de mogelijkheid om alleen in de vakanties te komen.  Hieronder zijn onze diensten weergegeven en vindt u meer informatie.

 

Kinderdagverblijf

We geven de allerkleinsten een geborgen plek waar ze zich zo veel mogelijk thuis voelen, waar ze de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en om te ontdekken.

Peuteropvang

Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom bij de peuteropvang of peuterspeelzaal van Solidoe. Hier gaat spelen en leren hand in hand.

VVE

Solidoe biedt een speciale vorm van peuteropvang die door de gemeente wordt gesubsidieerd. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie, op de peuteropvang wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling bij jonge kinderen.

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang regelt de opvang van kinderen voordat ze naar school gaan. De kinderen kunnen ontbijten en spelen voordat ze door de pedagogisch medewerker naar school worden gebracht.

Tussenschoolse opvang

Solidoe biedt zowel tussenschoolse opvang op school als op locatie. De kinderen eten samen hun lunch voordat ze weer teruggaan naar school.

Buitenschoolse opvang

Schooltijden en werktijden sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Na schooltijd worden op de BSO actieve, creatieve en sportieve activiteiten aangeboden.

Vakantieopvang

Tijdens de vakantie zijn de BSO locaties de hele dag open voor vakantieopvang. Het uitdagende vakantieprogramma bevat activiteiten, creativiteit en sport.

Sport BSO

Bij alle BSO vestigingen van Solidoe wordt gesport. Een aantal vestigingen heeft een specifieke sport BSO, ook kunnen de kinderen vanuit de BSO naar hun eigen sporttraining gebracht worden.