Tja, schooltijden en werktijden…

Gaat uw kind naar de basisschool? Dan ervaart u vast ook dat schooltijden en werktijden niet altijd goed op elkaar aansluiten. Daarom kan uw kind een of meer middagen per week en/of in de vakantie naar de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang van Solidoe, kortweg BSO, is altijd geopend buiten schooltijden. Voor en na schooltijd, tijdens roostervrije dagen van school en in de schoolvakanties kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar terecht op de BSO. Solidoe heeft unieke locaties voor buitenschoolse opvang verspreid over Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn en De Kwakel.

Met plezier

Wij vinden dat buitenschoolse opvang meer moet zijn dan een verlengstuk van de schooldag. In onze ogen moet het een plezierige vrijetijdsbesteding voor de kinderen zijn. Wij bieden de kinderen een uitdagende, positieve groepsomgeving waarin zij zich veilig voelen. Vanuit deze veilige omgeving geven we ze de kans om te spelen, zich te ontwikkelen en vriendschappen te sluiten. We passen de structuur, materialen, activiteiten en keuzemogelijkheden aan de leeftijd van de kinderen aan.

Ophalen en spelen maar!

Als de lessen afgelopen zijn, halen we de kinderen uit school. Als het kan, lopen we samen van school naar de BSO. Is dat te ver, dan staat er een bus of taxi te wachten om de kinderen en pedagogisch medewerkers naar de BSO te brengen. Eerst eten en drinken we samen iets. Daarna mogen de kinderen kiezen wat ze gaan doen: sportief of creatief bezig zijn, spelletjes doen, lezen of natuurlijk lekker buiten spelen. Ze mogen zelf weten of ze mee willen doen met de aangeboden activiteiten of zelf willen spelen. We streven wel naar veel buiten spelen!

Locaties met deze dienst

Amstelhof, De Kwakel

BSO Amstelhof is een sportieve buitenschoolse opvang. Op deze locatie komen kinderen van bijna alle basisscholen in de omgeving.

De Berenboot, Aalsmeer

Kindcentrum de Berenboot biedt opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Er worden veel gezamenlijke activiteiten georganiseerd, waar iedereen aan mee kan doen!

De Dolfijn, Aalsmeer

Solidoe de Dolfijn heeft een groot atelier waar kinderen creatief bezig kunnen zijn en op het podium kunnen dans en zangkunsten vertoond worden.

De Rietpluim, Kudelstaart

De Rietpluim ligt midden in de wijk, tussen de scholen in. Bij De Rietpluim spelen alle leeftijden onder één dak; baby’s, peuters en basisschoolkinderen.

Het Duet, Uithoorn

Het prachtige gebouw van het integraal kindcentrum Het Duet is zo ingericht dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen in een uitdagende speel- en leeromgeving.

Legmeer, Uithoorn

Kindcentrum Legmeer heeft kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO in de Brede School Legmeer. Er wordt gebruik gemaakt van alle faciliteiten in het gebouw.

Meerwijk, Uithoorn

Kindcentrum Meerwijk heeft kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO: alle opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Broertjes en zusjes kunnen elkaar dagelijks opzoeken en samen spelen.

Oostkroost, Aalsmeer

Solidoe Oostkroost is een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Oostkroost is een locatie met grote groepsruimtes en veel buitenruimte.

VZOD, Kudelstaart

De kracht van Solidoe VZOD is de ruimte voor de kinderen om buiten te sporten. De omliggende sportvelden lenen zich er goed voor om sportief bezig te zijn.

Triade, Aalsmeer

Kindcentrum Triade biedt opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De groepen werken veel samen met het onderwijs van Triade.

De Scheg, Uithoorn

Bij BSO de Scheg worden sport- en spelactiviteiten aangeboden, maar kinderen hebben ook hun eigen inbreng in het activiteitenaanbod.

De Ruimte, Kudelstaart

BSO de Ruimte is onze Solidoe locatie in basisschool de Ruimte in Kudelstaart.