Rustig samen lunchen

Op school zijn de kinderen hard aan het werk. De tussenschoolse opvang (TSO) in de pauze is dan echt een moment van rust en ontspanning. Zo kunnen de kinderen na de lunch weer met een opgeladen batterij en vol concentratie aan de slag.

Even bewegen

Behalve een rustpunt is de tussenschoolse opvang ook een moment waarop de kinderen hun energie even kwijt kunnen. Dat is welkom na een ochtend stil zitten. Daarom gaan de kinderen zo veel mogelijk naar buiten om te spelen. Als dat echt niet kan, is er ook binnen er genoeg te doen.

Tussenschoolse opvang op school

Solidoe biedt voor een aantal scholen tussenschoolse opvang op de school zelf:

De invulling van de pauze is bij elke school net weer even anders, maar de basisorganisatie is overal hetzelfde. Kinderen nemen hun eten en drinken van thuis mee en worden begeleid door een vaste overblijfkracht. Meestal gaan ze na een gezellige lunch naar buiten om te spelen, maar voor sommige groepen is de volgorde andersom. We zorgen dat er voldoende spelmateriaal is voor zowel binnen als buiten. Het team van overblijfkrachten wordt begeleid door een TSO-coördinator.

Inschrijven:
Voor het inschrijven voor de TSO, kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier op deze website.

Contact:
De Kwikstaart – TSO-coördinator Joke Mul : 06 467 18 872
’t Startnest TSO-coördinator Eva Poupa : 06 251 21 647
De Brug – TSO-coördinator Arthur Waaning : 06 466 60 713
De Zon – TSO-coördinator Kirsten Lentz :  06 238 71 321

Tussenschoolse opvang op de BSO

Kinderen die op de Antoniusschool zitten, kunnen in de pauze komen lunchen en spelen op de Rietpluim. Kinderen die naar school gaan op ’t Startnest in Uithoorn, zijn welkom bij De Scheg. En de kinderen van de Springschans kunnen tussen de middag naar Meerwijk. De tussenschoolse opvang bij locaties van Solidoe is inclusief lunch, de pedagogisch medewerkers lunchen samen met de kinderen.

Locaties met deze dienst

De Rietpluim, Kudelstaart

De Rietpluim ligt midden in de wijk, tussen de scholen in. Bij De Rietpluim spelen alle leeftijden onder één dak; baby’s, peuters en basisschoolkinderen.

De Scheg, Uithoorn

Bij BSO de Scheg worden sport- en spelactiviteiten aangeboden, maar kinderen hebben ook hun eigen inbreng in het activiteitenaanbod.

Meerwijk, Uithoorn

Kindcentrum Meerwijk heeft kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO: alle opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Broertjes en zusjes kunnen elkaar dagelijks opzoeken en samen spelen.