This page is also available in English.


Aalsmeer, 24 oktober 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Omdat wij u en uw kind(eren) opvang van hoogwaardige pedagogische kwaliteit willen (blijven) bieden, hebben wij besloten om de huidige ruilservice per 2023 aan te passen.

Dat ook de kinderopvang met enorme personeelstekorten kampt, zal u vast niet ontgaan zijn. Dit zorgt voor hoge werkdruk op onze locaties. De inzet van uitzendkrachten helpt, maar levert geen stabiele situatie op. Tot nu toe zijn er, op een paar dagen voorschoolse opvang na, geen groepen plotseling gesloten. We streven er uiteraard naar om dit zo te houden.

Vandaar dat we, na zorgvuldige en uitgebreide overwegingen, hebben besloten tot een aanpassing van de ruilservice. Dit zal zorgen voor meer rust op de groepen, minder schakelen op het laatste moment en minder hectiek, hetgeen uw kind(eren) en onze pedagogisch medewerkers ten goede komt en daarmee de kwaliteit die wij zo hoog in het vaandel hebben staan.

Wij hopen op uw begrip. Liever zouden wij voldoende mogelijkheden hebben om ruilverzoeken te honoreren. Dat is niet zo en op deze manier willen wij ervoor zorgen dat wij uw kind(eren) kunnen opvangen zoals we dat pedagogisch gezien voor ogen hebben.

De aanpassingen kunt u hieronder nalezen en op onze website. We willen u dringend verzoeken om uw eventuele vragen hierover te stellen aan onze afdeling planning & plaatsing: planning@solidoe.nl of 0297-729710 – en niet aan onze pedagogisch medewerkers!

Wijziging ruilservice Solidoe per 01-01-2023:

 • Afwezigheid van een kind levert geen punten meer op, ouders krijgen alleen nog punten voor feestdagen die op hun contractdag(en) vallen.
 • De punten voor de desbetreffende feestdagen worden vóóraf toegekend (per 01-01-2023) en alleen déze punten kunnen ingezet worden.
 • Extra dagen kunnen via het ouderportaal aangevraagd worden, facturatie volgt als ouders geen punten meer hebben.
 • Het beoordelen van aanvragen gaat zoals dat nu ook gaat: op basis van beschikbaarheid.
 • Het indienen van aanvragen kan tot 1 week van te voren, op de groep last minute informeren is niet meer mogelijk.
 • De huidige punten vervallen per 01-01-2023 en de toegekende punten voor de feestdagen in 2023 vervallen op 31-12-2023.
 • Alle overige voorwaarden blijven ongewijzigd, u kunt deze hieronder nalezen.

Afwezigheidstegoed 2022

Let op: onderstaande tekst betreft ons huidige beleid in 2022. Dit beleid wordt in 2023 aangepast, boven aan deze pagina vindt u de informatie hierover.

Tegoed opbouwen en extra opvang aanvragen

Solidoe biedt ouders, als service, de mogelijkheid om tegoed op te bouwen bij tijdige afmelding van een (extra) opvangdag. Dit afwezigheidstegoed kunt u op een ander moment gebruiken voor extra opvang, op basis van beschikbaarheid. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hieronder.

Opbouwen van afwezigheidstegoed

 • Als u uiterlijk 4 dagen van te voren uw kind afmeldt via het Ouderportaal/OuderApp, kunt u ruiltegoed opbouwen. Voorbeeld: u wilt 20 januari afmelden, als u uiterlijk op 16 januari (vóór middernacht) afmeldt, wordt er tegoed opgebouwd. Afmelden binnen 4 dagen levert geen tegoed op, ook niet als uw kind ziek is.
 • Als u al eerder weet dat u een vaste opvang dag niet nodig heeft, is het fijn als u uw kind alvast afmeldt. Dit kan tot 3 maanden van te voren. Hiermee bouwt u ruiltegoed op en krijgen andere ouders de kans om extra opvang aan te vragen.
 • Wanneer u uw kind heeft afgemeld vervalt uw recht op deze plaats en kunnen wij deze bieden aan een ander kind. Indien u tóch opvang nodig heeft op deze dag, kunt u hiervoor een aanvraag doen via de ouderapp voor extra opvang (en het tegoed wat u heeft opgebouwd voor deze dag inzetten).
 • Tegoed wordt opgebouwd in punten, dit gaat per opvang product. U bouwt geen tegoed op wanneer u uw kind later brengt of eerder ophaalt.
 • De waarde van het tegoed is: 4 punten voor een hele dag, 2 punten voor een dagdeel en 1 punt voor VSO of lunch.
 • Op nationale feestdagen én de vrijdag na Hemelvaart is Solidoe gesloten. Als u op een van deze dagen opvang heeft wordt automatisch feestdagen-tegoed opgebouwd. Dit tegoed ontvangt u in het weekend voorafgaand aan de betreffende feestdag en kunt u vanaf dat moment inzetten.

Geldigheid van tegoed

 • Uw opgebouwde tegoed is zichtbaar in uw ouderportal en ouderapp. Het tegoed is direct na afmelding geldig en inzetbaar. Tegoed is geldig 365 dagen na de afgemelde opvangdag.
 • Tegoed is kindgebonden en per opvangsoort gebonden. U kunt tegoed niet overdragen naar andere kinderen en als uw kind over gaat naar een andere opvangsoort, vervallen de eerder opgebouwde punten. Als uw kind wisselt van locatie, dan blijft het opgebouwde tegoed wel geldig.
 • Na de laatste contractdag kunt u geen tegoed meer inzetten. Heeft u tegoed ingezet na het beëindigen van uw contract, ontvangt u een factuur voor deze dag.
 • Niet gebruikt tegoed vervalt na 365 dagen. Dit tegoed is niet inwisselbaar voor geld.

Tegoed gebruiken voor extra opvang

 • Solidoe biedt ouders, als service, de mogelijkheid om tegoed op te bouwen bij tijdige afmelding van een (extra) opvangdag.
 • Het aanvragen van extra opvang gaat per 16 mei 2022 volledig via het Ouderportaal van Konnect of de OuderApp van Konnect. Daar heeft u de mogelijkheid om uw opgebouwde punten in te zetten bij een aanvraag voor extra opvang.
 • Het verzoek wordt beoordeeld op basis van beschikbaarheid. Hierbij zijn wij gebonden aan de wettelijke verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal medewerkers.
 • De status van uw aanvraag kunt u in het Ouderportaal of in de OuderApp terugvinden in de Agenda – Kalender – Aanvragenoverzicht. Ook ontvangt u notificaties vanuit de OuderApp over de status van uw verzoek.
 • U kunt vanaf 1 maand van tevoren tot 3 dagen van te voren extra opvang aanvragen via de OuderApp. Heeft u op het laatste moment (binnen 3 dagen) opvang nodig, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de locatie.
 • Het benodigde tegoed voor extra opvang is: 4 punten voor een hele dag, 2 punten voor een dagdeel en 1 punt voor VSO of lunch.
 • Indien u voldoende tegoed heeft, kunt u dit inzetten voor uw aanvraag. Als u meer wilt afnemen dan het opgebouwde tegoed, ontvangt u automatisch een factuur voor de gehele extra opvang. Het is niet mogelijk om een deel tegoed te gebruiken en voor de resterende uren een factuur te ontvangen.
 • Als u (nog) geen tegoed heeft opgebouwd, ontvangt u een factuur voor de extra ingeplande opvang.
 • Een eenmaal goedgekeurde aanvraag kan niet meer geannuleerd worden. Wel kunt u uw kind afmelden.
 • Wanneer uw aanvraag nog niet is goedgekeurd, kunt u deze annuleren tot 1 dagen van te voren.

Rondleiding

Wil je binnen kijken, onze medewerkers ontmoeten en sfeer proeven?
Maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding.

Werkwijze

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Missie

Iedereen de ruimte voor eigen wijze groei.

Visie

Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne (ontwikkel)omgeving voor het kind.

Overig nieuws
Waarom Sinterklaas altijd pech heeft en dat juist goed is voor de ontwikkeling van kinderen
Lees meer
Overig nieuws
Gepland onderhoud Konnect 5 augustus 20:00 – 23:00
Lees meer
Overig nieuws
Beslisboom
Lees meer
Overig nieuws
Modderdag
Lees meer
actueel
Sportzomer😊
Lees meer
Overig nieuws
Buiten spelen: Goed voor lijf en brein
Lees meer