De locatie

Kindcentrum – Kudelstaart – kinderdagverblijf – peuteropvang – naschoolse opvang – nieuw gebouw – tussen twee basisscholen – sportief – creatief

Femke van den Brink en Juliette Piet, vestigingsmanagers, aan het woord:

Bij de Rietpluim zijn er 2 vestigingsmanager; Femke van den Brink als aansturing voor het kinderdagverblijf en de peuteropvang en Juliette Piet voor de BSO.

Onze insteek is; wij willen de medewerkers de ruimte geven om te groeien en ontwikkelen wat een positief effect heeft op de kinderen.

Kinderen kunnen door stromen vanuit de peuteropvang/kinderdagverblijf (PO/KDV)naar de buitenschoolse opvang (BSO) waar ze bekend zijn met de omgeving en bepaalde pedagogisch medewerkers vanwege een combinatie functie. De locatie biedt heel veel qua speelruimte, een gymzaal met toestellen die gebruikt kunnen worden en we hebben een groene buitenruimte met uitdagende klimtoestellen, schommels.

Verder zitten we dicht bij school/in school dus een bekende omgeving voor de kinderen. We hebben een goede samenwerking en een warm contact met school.

Dit vinden wij belangrijk als team voor de kinderen

  • zich veilig voelen
  • makkelijk sociale contacten leggen
  • kunnen experimenteren, uitdagen, grenzen kunnen verleggen, geprikkeld worden door anderen kinderen en door ons…. ontwikkelen en een groei doormaken.
  • genoeg kunnen bewegen, sporten en spelen.
  • gezond en gevarieerd eten & drinken.

Alle vormen van kinderopvang

Kindcentrum De Rietpluim is gevestigd in de Rietlanden in Kudelstaart, een jonge groeiende wijk. Bij De Rietpluim zijn alle leeftijden onder één dak: baby’s, peuters en basisschoolkinderen zijn van harte welkom bij het kinderdagverblijf, de peuteropvang of de buitenschoolse opvang (BSO).

Tussen twee scholen

De Rietpluim huist in een relatief nieuw gebouw en heeft een frisse uitstraling. We zitten precies tussen twee basisscholen in, dus is het halen en brengen bij de OBS Kudelstaart en de Antoniusschool erg gemakkelijk!

Leuke activiteiten

Bij de Rietpluim organiseren we veel activiteiten. Dat doen we op sportief gebied en ook op creatief vlak. We zorgen voor leuke, uitdagende dingen om te doen, want we vinden het belangrijk dat de kinderen het echt naar hun zin hebben. We betrekken de kinderen bij het bedenken van de activiteiten, hun stem vinden we waardevol. We doen het tenslotte allemaal voor hen.

Vakantie

In vakanties is de Rietpluim elke dag open. Ook in de vakantie zorgen we dat de kinderen het leuk hebben. We maken een programma met allerlei activiteiten, zodat ze ook écht vakantie hebben.

Buiten spelen

De Rietpluim heeft een eigen buitenspeelplaats met een zandbak, een klimkasteel met glijbaan en wigwams van wilgentakken. De speelplaats is omringd door hekken met begroeiing, zodat de kinderen veilig buiten kunnen spelen. De allerjongsten hebben een eigen afgeschermde speelplaats met gras en een zandbak, waar ze in alle rust op ontdekking kunnen gaan.

Welkom!

Misschien wilt u meer weten over de Rietpluim. Daarom nodigen we u uit om te komen kijken. Dan kunt u zelf zien en voelen of uw kind bij ons op de juiste plek komt. U bent van harte welkom!

Impressie

Team

Juliette Piet

Vestigingsmanager

Femke van den Brink

Vestigingsmanager

Partners

Diensten

Kinderdagverblijf

We geven de allerkleinsten een geborgen plek waar ze zich zo veel mogelijk thuis voelen, waar ze de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en om te ontdekken.

Peuteropvang

Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom bij de peuteropvang of peuterspeelzaal van Solidoe. Hier gaat spelen en leren hand in hand.

Buitenschoolse opvang

Schooltijden en werktijden sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Na schooltijd worden op de BSO actieve, creatieve en sportieve activiteiten aangeboden.

Tussenschoolse opvang

Solidoe biedt zowel tussenschoolse opvang op school als op locatie. De kinderen eten samen hun lunch voordat ze weer teruggaan naar school.

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang regelt de opvang van kinderen voordat ze naar school gaan. De kinderen kunnen ontbijten en spelen voordat ze door de pedagogisch medewerker naar school worden gebracht.

Vakantieopvang

Tijdens de vakantie zijn de BSO locaties de hele dag open voor vakantieopvang. Het uitdagende vakantieprogramma bevat activiteiten, creativiteit en sport.

VVE

Solidoe biedt een speciale vorm van peuteropvang die door de gemeente wordt gesubsidieerd. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie, op de peuteropvang wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling bij jonge kinderen.