Missie en Visie van Solidoe en ons Kindbeeld

MISSIE
Goede kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving als geheel.
Met liefde en vanuit professionaliteit zorgt Solidoe dagelijks voor een sterke pedagogische omgeving voor de kinderen die aan haar toevertrouwd worden. Ouders krijgen zo de kans om werk en gezin te combineren, kinderen krijgen ruimte om spelend en lerend te groeien.

Vanuit deze missie hebben we als Solidoe een belangrijke taak: het zorgen voor een sterke pedagogische omgeving. De pedagogisch medewerkers van Solidoe, die deze pedagogische omgeving realiseren, zijn cruciaal voor het verwezenlijken van de missie. De medewerkers geven kinderen de benodigde veiligheid en ruimte, zij dagen de kinderen liefdevol uit om de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ in te gaan.

VISIE
Solidoe wil de kinderopvang en het onderwijs transformeren tot één uitdagende en moderne omgeving voor het kind. Waar kinderen in een veilige én uitdagende pedagogische en educatieve omgeving die vaardigheden kunnen ontwikkelen die zij goed kunnen gebruiken, nu en in de toekomstige samenleving

Ons KINDBEELD, onze visie op kinderen.
Kinderen zijn zichzelf, sociaal, creatief en nieuwsgierig.
Een kind is in wezen nieuwsgierig en wil zijn wereld onderzoeken, op zijn eigen manier. Een kind is actief en creatief in het spelen en ontdekken, zowel samen als alleen. Kinderen zijn gericht op anderen, leren van elkaar en van volwassenen. Ieder kind is zichzelf en ontwikkelt een eigen ik.