Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden. Wat willen we toevoegen aan de opvoeding thuis? Welke pedagogische aanpak helpt kinderen om straks hun weg te vinden in de samenleving die zo snel verandert? Wat moeten kinderen leren om klaar te zijn voor de toekomst – en sluit datgene wat wij kinderen bieden daarbij aan?

We denken hierbij aan diverse onderwerpen zoals mediagebruik, gezondheid en bewegen. Wat is het beste voor een baby en wat kunnen wij bijdragen aan de oudere kinderen als zij op de bso zijn. Onderstaand is per onderwerp meer informatie hierover te vinden.

 

 

Paragraaf 1

Hier kan eventueel nog meer content komen.

 

Paragraaf 2

Hier eventueel nog meer etc.