Baby’s

Onder constructie

Bewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren. Vanaf zijn prille begin beweegt het kind en doet de ervaring op over zichzelf en de wereld om zich heen. Dit ervaren en bewegen noemen we de sensomotorische ontwikkeling: de motorische en de zintuiglijke ontwikkeling. Vooral in het eerste levensjaar van een kind wordt er veel ervaring opgedaan in de motorische ontwikkeling. Het is van groot belang dat een kind de fasen in de motorische ontwikkeling goed doorloopt omdat het de basis legt voor zijn verdere ontwikkeling