Pedagogische visie en beleid

Onder constructie

De pedagogische visie van Solidoe is uitgewerkt in onze Algemene Pedagogiek Solidoe, de basis onder de manier waarop wij werken, elke dag opnieuw. Daarnaast is dit vertaald naar de dagelijkse praktijk van iedere locatie: Solidoe in de Praktijk. Deze dagelijkse praktijk is terug te vinden is op de website-pagina’s van onze locaties.