Veiligheid en Gezondheid

Onder constructie

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze nauwelijks gevaren. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is. Een veilige omgeving is daarom van groot belang. Solidoe streeft naar een goede balans tussen veiligheid en voldoende uitdaging. Niet alle veiligheidsrisico’s willen we afdekken, maar wij willen kinderen beschermen tegen grote risico’s.

Elke locatie een eigen veiligheid & gezondheidsbeleid

Op basis van de Wet kinderopvang is verplicht om op elke locatie Veiligheid & gezondheidsbeleid  te hebben. Hiervoor is  door het FCB een nieuwe risicomonitor ontwikkeld. Na een quickscan van de locatie wordt puntsgewijs worden ingegaan op risico’s dat een bepaald ongeval zich zou kunnen voordoen. De gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen en de maatregelen die genomen zijn vastgelegd in een plan van aanpak ter voorkoming van het ongeval. Het team bepaalt  in overleg met de OC met elkaar de prioriteit van te nemen acties. Veiligheid & gezondheid is een vast item op het teamoverleg. Ouders kunnen desgewenst dit beleid op de locatie inzien/opvragen.

De GGD controleert jaarlijks of hieraan is voldaan. Gezondheid, veiligheid en kwaliteit, dat wil je als kinderopvangorganisatie bieden. Aan medewerkers én kinderen. Wij werken volgens de richtlijnen die vanuit het RIVM en het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid zijn opgesteld voor kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in Nederland. Daarnaast hebben we eigen aanvullende werkinstructies betreffende veiligheid, hygiëne en voedselveiligheid, voeding en (BSO) uitstapjes.

Hieronder staat de informatie van het RIVM:
Informatie over Ziektebeelden
Richtlijnen Hygiëne en Veiligheid