Pedagogische visie

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden. Wat willen we toevoegen aan de opvoeding thuis? Welke pedagogische aanpak helpt kinderen om straks hun weg te vinden in de samenleving die zo snel verandert? Wat moeten kinderen leren om klaar te zijn voor de toekomst – en sluit datgene wat wij kinderen bieden daarbij aan?

Solidoe heeft deze vragen als leidraad genomen voor de Pedagogische visie.