Praktische informatie

Openingsdagen 2020

Solidoe is 52 weken per jaar geopend, ook tussen kerst en oudjaarsdag. Alleen op de officiële feestdagen en de dag na Hemelvaart is Solidoe gesloten. Bekijk hier welke dagen dat zijn in 2020.

Algemene voorwaarden

Kinderopvang Solidoe houdt zich aan de algemene voorwaarden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over het ruiltegoed? Of heeft u vragen over de plaatsing van uw kind? Bekijk dan of u het antwoord kunt vinden bij de veelgestelde vragen.

Tarieven 2020

Elk jaar worden de tarieven opnieuw vastgesteld. De tarieven zijn per opvangsoort weergegeven. Neem voor specifieke vragen contact op met de afdeling planning en plaatsing.

Ruiltegoed 2020

Solidoe biedt ouders, als service, de mogelijkheid om een vaste opvang dag te ruilen. Dit kan (alleen) als er plaats is op de eigen groep van uw kind. Per 1 januari 2020 verloopt het ruilen via het ‘ruiltegoed’.

Privacy verklaring

De bescherming en de behandeling van uw persoonsgegevens is voor ons heel belangrijk. Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en deze zo zorgvuldig mogelijk verwerken.

Financiën

Solidoe is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat we de prijzen van de kinderopvang zo laag mogelijk proberen te houden, waarbij de kwaliteit wordt gewaarborgd.

HKZ

Het HKZ-Keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de geleverde opvang. Alle vestigingen van Solidoe zijn HKZ gecertificeerd.

Centrale oudercommissie

Oudercommissies zijn de schakel tussen ouders en de organisatie. Solidoe vindt het belangrijk dat ouders betrokken worden bij de afwegingen en besluiten die de organisatie maakt.

Klachtenregeling

Als u een opmerking, idee, reactie of klacht heeft willen we dat graag weten. U kunt dit bespreken met de betrokkenen of een reactieformulier invullen.

Interne zorgstructuur

De pedagogisch medewerkers volgen en stimuleren de ontwikkeling van uw kind. Het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en met u besproken.

Gezondheid, veiligheid en hygiëne

Solidoe streeft naar een goede balans tussen veiligheid en voldoende uitdaging. Met de risico inventarisatie veiligheid checken we de veiligheid en nemen we maatregelen indien nodig.

Ziekte

Als uw kind ziek is, is dat heel vervelend, zowel voor uw kind als voor u. Wij overleggen met ouders wat het beste is voor het kind op het moment dat het kind ziek wordt op de opvang.

Voedingsbeleid

Gezonde voeding is erg belangrijk voor opgroeiende kinderen. De maaltijd is een gezamenlijke activiteit, waarbij tijd is om samen te eten, te proeven, te praten en te leren.

Afspraken gebruik digitale media

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij, dit vraagt van ons om het goede te gebruiken en de risico’s tot een minimum te beperken.

Solidoe maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.