Centrale oudercommissie

Inspraak voor ouders en communicatie met ouders, het zijn onmisbare factoren voor het goed functioneren van kinderopvangorganisaties. De oudercommissies zijn de schakel tussen ouders en de organisatie. De doelstelling van Solidoe is niet allen maar opvang, maar ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Het is belangrijk dat ouders betrokken worden bij de afwegingen en besluiten die een organisatie maakt.

Alle vestiging van Solidoe hebben een oudercommissie, kortweg OC, die vier tot zes keer per jaar vergadert. Vaste bespreekpunt bij de oudercommissie is hoe het op de vestiging gaat. Er is altijd een pedagogisch medewerker aanwezig die kan vertellen hoe het op de groepen gaat. De bezetting wordt besproken en bijvoorbeeld ook wisselingen van personeel.

Elke OC heeft een afgevaardigde in de centrale oudercommissie, de COC. De centrale oudercommissie komt elk kwartaal bij elkaar. In deze centrale commissie worden het beleid en de tarieven besproken. Monic van Diemen, de directeur, informeert de oudercommissie elk jaar over een voorstel om de tarieven aan te passen. Dit wordt meegenomen naar de OC’s en zij geven een advies.