Afspraken gebruik digitale media

We hebben hier de interne Solidoe afspraken geplaatst rondom het werken met beeldmateriaal op digitale media. Reden om dit ook op de website te plaatsen is dat we zo transparant mogelijk willen zijn voor ouders, zodat helder is wat een ouder hierin van Solidoe kan verwachten.

 

Digitale media gebruiken bij Solidoe – afspraken

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij, van privé tot zakelijk, van jong tot oud, van versterkend en stimulerend tot risicovol. Kinderopvang Solidoe wil met een beleid omtrent (sociale) media de spelregels helder maken voor medewerkers, ouders en kinderen om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die sociale media bieden.

In dit beleid zijn afspraken beschreven om het positieve gebruik van (sociale) media te versterken en de onbedoelde en onvoorziene negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen / te beperken. We gaan ervan uit dat ouders, kinderen en medewerkers, zowel online als offline respectvol communiceren over onderwerpen met anderen.

Onder digitale media verstaan we de diverse toepassingen die nu actueel zijn zoals Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, internet etc., en alle toekomstige digitale media die ook onderdeel gaan uitmaken van onze toekomstige communicatie via digitale weg.

Ons doel van gebruik van digitale media is optimaal gebruik maken van de kanalen die voor ouders en/of kinderen en Solidoe passen om met elkaar te communiceren in de breedste zin van het woord. Daarbij hanteren we de volgende afspraken, enerzijds gericht op risico’s beperken, anderzijds gericht op hoe we digitale media zinvol kunnen inzetten.

In Digitale media gebruiken bij Solidoe zijn alle afspraken terug te lezen.

Per 1 september 2021 geldt dat ouders zelf kunnen aangeven of foto’s van hun kind gedeeld mogen worden binnen de beveiligde omgeving van de Solidoe ouderportal/ ouderapp. Hierin geldt:
– Een ‘ja’ in de ouderportal betekent: kinderen mogen wel op de foto’s in de ouderportal. Foto’s zijn alleen zichtbaar voor ingelogde ouders van de groep/ locatie van Solidoe.
– Een ‘nee’ in de ouderportal betekent: kinderen mogen niet op de foto’s in de ouderportal. Er worden géén foto’s gemaakt waar het kind op staat.

N.B. Foto’s welke binnen de Solidoe ouderportal/ ouderapp gedeeld worden, genieten extra bescherming en mogen niet gedeeld worden buiten de ouderportal/ ouderapp.

Voor externe uitingen (op de website, op reclame uitingen, in krantenartikelen of folders, op facebook of Instagram, op een film) geldt dat er altijd toestemming gevraagd wordt aan de ouder of beeldmateriaal van hun kind extern gedeeld mag worden.