Financiën

Solidoe is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat we de prijzen van de kinderopvang zo laag mogelijk proberen te houden, waarbij de kwaliteit wordt gewaarborgd.

Op de overeenkomst staat het aantal opvanguren en de kosten op maandbasis vermeld. De kosten voor de kinderopvang worden aan het einde van de voorafgaande maand door middel van automatische incasso afgeschreven.

Kinderopvangtoeslag
De gegevens uit de overeenkomst kunt u gebruiken om bij de Belastingdienst een aanvraag voor de kinderopvangtoeslag in te dienen. Aan de hand van de overeenkomst kunt u op de website www.toeslagen.nl de hoogte van de kinderopvangtoeslag berekenen. Aan het einde van het jaar ontvangt u een jaaroverzicht dat u kunt gebruiken bij de belastingaangifte.

Landelijke registratie
U hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als u gebruikmaakt van kinderopvang die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Al onze vestigingen zijn in dit register opgenomen. U kunt dit LRKP-registratienummer vinden op de pagina van de betreffende vestiging op deze website en op uw overeenkomst.

Aanvulling gemeente
Als u een uitkering ontvangt of student bent, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een financiële aanvulling van de gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.