Openingsdagen 2022

Als ouder wilt u graag dat we uw kind(eren) opvangen als u dat nodig heeft. Daar houdt Solidoe rekening mee: we zijn 52 weken per jaar geopend, ook tussen Kerst en de jaarwisseling. Er is slechts 1 dag die geen officiële feestdag is waarop we dicht zijn, en dat is de vrijdag na Hemelvaart (in 2022 is dit vrijdag 27 mei). Verder zijn we op de dag voor Kerst (24 december) en op Oudejaarsdag (31 december) tot 16.00 uur open, in 2022 vallen deze dagen op zaterdag.

Kinderdagverblijf

De locaties voor kinderdagverblijf bieden opvang in alle 52 weken in het jaar, met uitzondering van de officiële feestdagen en de dag na Hemelvaart.

Peuteropvang

De peuteropvang-locaties bieden opvang tijdens alle schoolweken. De peuteropvang is gesloten in de schoolvakanties, tijdens de officieel erkende feestdagen en de dag na Hemelvaart.
Ook is de Peuteropvang gesloten op Goede Vrijdag (vrijdag 15 april 2022).

Buitenschoolse opvang

Het 52 weken contract van de BSO biedt opvang in alle schoolweken, op studiedagen en in alle schoolvakanties.
Het 40 weken contract BSO  biedt opvang in alle schoolweken en op studiedagen.
Het 12 weken contract BSO biedt hele dagen opvang in alle schoolvakanties en op studiedagen tijdens schooltijd.
Alle BSO locaties zijn gesloten op de officieel erkende feestdagen en de dag na Hemelvaart.

NB: De BSO’s van Solidoe zijn altijd hele dagen geopend wanneer school gesloten is: dus in vakanties of bij studiedagen* kunt u uw kind gewoon naar Solidoe brengen. Ook bij extra lesvrije weken van de scholen zijn de BSO’s geopend.*
*bij aanmelding van minimaal drie kinderen per school.

De vakantiedata in 2022 voor Regio Noord*

Kerstvakantie maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022
Voorjaarsvakantie maandag 21-02-2022 t/m vrijdag 25-02-2022
Meivakantie maandag 02-05-2022 t/m vrijdag 06-05-2022
de meeste scholen hebben twee weken vakantie
Zomervakantie maandag 18-07-2022 t/m vrijdag 26-08-2022
Herfstvakantie maandag 17-10-2022 t/m vrijdag 21-10-2022
Kerstvakantie maandag 26-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023
* De vakanties kunnen per school afwijken van het landelijk advies, Solidoe volgt hierin de scholen in de regio.

Officieel erkende feestdagen en sluitingsdagen 2022

Nieuwjaarsdag zaterdag 01-01-2022
1& 2e Paasdag zondag 17-04-2022 & maandag 18-04-2022
Koningsdag woensdag 27-04-2022
Hemelvaart donderdag 26-05-2022
Dag na Hemelvaart vrijdag 27-05-2022 (Solidoe dicht)
1e & 2e Pinksterdag zondag 05-06-2022 & maandag 06-06-2022
1e & 2e Kerstdag zondag 25-12-2022 & maandag 26-12-2022
Nieuwjaarsdag maandag 01-01-2023