Privacy verklaring

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Bij onze bedrijfsactiviteiten ontvangen we uw persoonsgegevens. De bescherming en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor ons heel belangrijk. Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacy verklaring
Indien u direct meer wilt weten lees dan onze Privacy verklaring. Hier leest u in detail over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk verwerken.

Het gebruik van deze site
Wij hebben maatregelen genomen om het gebruik van onze site te beveiligen. Als u onze site bezoekt, kunnen wij verzamelen en opslaan om de gebruiksvriendelijkheid van de site te bevorderen. De medewerkers die van deze gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Cookies
Wij maken op onze site gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat bij het raadplegen van de webpagina’s van deze site wordt meegestuurd. Uw internetbrowser bewaart dit bestandje vervolgens op de harde schijf van uw computer. Op de Cookie-pagina leest u wat cookies zijn, hoe ze worden gebruikt en hoe u ze kunt beheren.

Verstrekking aan derden
De overheid en de toezichthoudende instanties kunnen ons vragen om verwerkte persoonsgegevens te verstrekken. Wij zijn dan verplicht om die gegevens te leveren.

Privacy beleid
In ons uitgebreide privacyreglement staat beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in het kader van- en in overeenstemming met de doelstellingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wilt u hiervan kennisnemen of weten of de persoonsgegevens die wij van u hebben juist zijn?
Of heeft u vragen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan?

Stuur dan een brief naar Kinderopvang Solidoe, Zwarteweg 103, 1431 VK Aalsmeer, t.a.v. de directie of stuur een e-mail.