Ruildagen

Het ruilen van dagen is mogelijk bij Solidoe. Een belangrijk uitgangspunt is dat het ruilen van dagen soepel verloopt, zowel voor kinderen en ouders als voor pedagogisch medewerkers.

Ruilen kan, mits er plaats is op de eigen groep van uw kind, een ruildag wordt niet gefactureerd. Er zijn geen beperkingen in het aantal ruildagen, zolang de ruiling binnen hetzelfde kalenderjaar plaatsvindt. De aanvraagtermijn voor een ruildag is vanaf 3 maanden van te voren.

Er zijn een aantal belangrijke aspecten voor wat betreft het ruilen. De belangrijkste is dat we gebonden zijn aan de wettelijke verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal medewerkers. Op sommige dagen zijn groepen samengevoegd en moet er dus ook rekening gehouden worden met de andere groep. Daarnaast is er ook de  pedagogische afweging – voor kinderen is een steeds wisselende groep niet goed. Ruildagen kunnen aangevraagd worden via de ouderportal. Meer informatie over het aanvragen van een ruildag.

De medewerkers van de afdeling planning en plaatsing kijken of er een mogelijkheid is om te ruilen. U hoort binnen een week nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen wat de status van uw verzoek is.

Een aangevraagde en geaccepteerde ruildag kan niet ongedaan gemaakt worden. Er kan alleen van product naar product geruild worden (een hele dag wordt geruild naar een hele dag, een halve dag wordt geruild naar een halve dag).

NB: Er kan niet geruild worden naar een datum die ná de einddatum van een contract valt. Bij tussentijdse beëindigingen van contracten vervallen reeds toegezegde ruildagen die na de (aangepaste) einddatum zouden vallen. Ook eventueel ‘in de wacht’ geplaatste verzoeken, komen te vervallen.

Ruilen van feestdagen

Een aantal feestdagen valt op “vaste” dagen (maandag tweede Paasdag, maandag tweede Pinksterdag, donderdag Hemelvaart en vrijdag na Hemelvaart), deze kunnen geruild worden in betreffend kalenderjaar. Een aantal andere feestdagen valt op “bewegende” dagen (ieder jaar een andere dag van de week, namelijk eerste en tweede Kerstdag, 1 januari, Koningsdag en Bevrijdingsdag (om de 5 jaar)), deze kunnen niet geruild worden.

 

Solidoe maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.