Tarieven 2018

Hieronder vindt u de tarieven van 2018. Deze zijn per opvangsoort weergegeven.
Onze prijs is inclusief luiers, voeding, drinken, vervoer en activiteiten.
Bereken de netto maandkosten.

Voor vragen over de tarieven, over de netto maandkosten of voor een offerte kunt u contact opnemen met de Afdeling Planning & Plaatsing.

Solidoe uurtarief 2018 Maximale bedrag waarover overheid vergoeding geeft in 2018
 Hele dagopvang (KDV)  € 7,28  € 7,45
 Halve dagopvang (KDV) : ochtend of middag  € 7,89  € 7,45
 Flex KDV  € 8,29  € 7,45
 40 weken KDV  € 9,00  € 7,45
 Buitenschoolse opvang (BSO) – 52 weken
Scholen die uitgaan om 15.00, 15.15 of 15.30 (op woe en vrij om 12.00 of 12.30)
 € 7,46  € 6,95
 Buitenschoolse opvang (BSO) – 52 weken
Scholen met een 5 gelijke-dagen rooster: om 14.00 of 14.15 uur uit
 € 7,32  € 6,95
 Flex BSO  € 9,11  € 6,95
 40 weken BSO  € 9,00  € 6,95
 Peuteropvang (onder de wet) Uithoorn  € 7,89  € 7,45
 Peuteropvang (onder de wet) Aalsmeer  € 7,65  € 7,45

De tarieven zijn voorgelegd aan de Centrale OuderCommissie, en besproken in alle oudercommissies. Er is een positief advies uitgebracht door de COC.
Voor specifieke locaties (bijvoorbeeld een kindcentrum) zijn aparte producten afgesproken, passend bij de samenwerking in het kindcentrum.

Gesubsidieerde peuteropvang

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan komt u in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang. Uw ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen, volgens onderstaande ouderbijdragetabel. Let op! Uithoorn en Aalsmeer hebben ieder hun eigen tabel. U moet wonen in de gemeente waar uw kind de peuteropvang bezoekt. Deze vorm van peuteropvang is 40 weken per jaar geopend.

Neem voor vragen contact op met de Afdeling Planning & Plaatsing.

Gesubsidieerde peuteropvang
Uithoorn

Belastbaar jaarinkomen 

Eigen bijdrage per maand 2018
voor 2 dagdelen
 € 0 tot € 21.838  € 36
 € 21.839 tot € 31.532  € 37
 € 31.553 tot € 41.057  € 48
 € 41.058 tot € 51.503  € 60
 € 51.504 tot € 71.267  € 86
 € 71.268 tot € 103.667  € 127
 € 103.668 en hoger  € 142

 

Gesubsidieerde peuteropvang
Aalsmeer

Belastbaar jaarinkomen 

Eigen bijdrage per maand 2018

voor 2 dagdelen

 € 0 tot € 18.849  € 11
 € 18.850 tot € 28.981  € 12
 € 28.982 tot € 39.880  € 22
 € 39.881 tot € 54.242  € 35
 € 54.243 tot € 77.970  € 60
 € 77.971 tot € 108.044  € 101
 € 108.045 en hoger  € 116

TSO

De kosten voor de TSO bedragen € 2,45 per keer, indien men langer dan 7 dagen vóor de ingangsdatum, de af te nemen TSO dagen in de TSO portal aangeeft.
Indien men zich aanmeldt in de TSO portal en de ingangsdatum valt binnen de termijn van 7 dagen dan wordt er per keer € 2,75 berekend.
In de ze kosten zijn opgenomen, zowel de administratieve afhandeling, de coördinatie, de inhoudelijke ondersteuning van de overblijfkrachten en de overblijfcoördinator.

Solidoe maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.