Tarieven 2020

Hieronder vindt u de tarieven van 2020. Deze zijn per opvangsoort weergegeven.
Onze prijs is inclusief luiers, voeding, drinken, vervoer en activiteiten.
Bereken de netto maandkosten.

Voor vragen over de tarieven, over de netto maandkosten of voor een offerte kunt u contact opnemen met de Afdeling Planning & Plaatsing.

Solidoe uurtarief 2020 Maximale bedrag waarover overheid vergoeding geeft in 2020
 Kinderdagverblijf  € 8,17  € 8,17
 Kinderdagverblijf halve dag (ochtend of middag)  € 8,86  € 8,17
 Flex kinderdagverblijf  € 9,29  € 8,17
 Kinderdagverblijf tot 14:30 uur (het Duet)  € 9,29  € 8,17
 
 Buitenschoolse opvang – 52 weken
scholen die uitgaan na 15:00 uur
 € 7,64  € 7,02
 Buitenschoolse opvang – 52 weken
scholen met vijf gelijke dagen
 € 7,50  € 7,02
 Flex buitenschoolse opvang  € 9,33 € 7,02
 Buitenschoolse opvang – 40 weken  € 9,22 € 7,02
 Buitenschoolse opvang – 40 weken
continurooster
 € 9,05 € 7,02
 Peuteropvang (onder de wet) – 40 weken
Uithoorn
 € 8,50  € 8,17
 Peuteropvang (onder de wet) – 52 weken
Aalsmeer
 € 8,25  € 8,17

De tarieven zijn voorgelegd aan de Centrale OuderCommissie, en besproken in alle oudercommissies. Er is een positief advies uitgebracht door de COC.

Voor specifieke locaties (bijvoorbeeld een kindcentrum) zijn aparte producten afgesproken, passend bij de samenwerking in het kindcentrum.

Gesubsidieerde peuteropvang

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan komt u in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang. Uw ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen, volgens onderstaande ouderbijdragetabel. Let op! Uithoorn en Aalsmeer hebben ieder hun eigen tabel. U moet wonen in de gemeente waar uw kind de peuteropvang bezoekt. Deze vorm van peuteropvang is 40 weken per jaar geopend.

Neem voor vragen contact op met de Afdeling Planning & Plaatsing.

Gesubsidieerde peuteropvang
Uithoorn

Belastbaar jaarinkomen 

Eigen bijdrage per maand 2020
voor 2 dagdelen
 € 0 tot € 19.890  € 15
 € 19.891 tot € 30.581  € 30
 € 30.582 tot € 42.082  € 41
 € 42.083 tot € 57.238  € 53
 € 57.239 tot € 82.276  € 76
 € 82.277 tot € 114.011  € 115
 € 114.012 en hoger  € 147

 

Gesubsidieerde peuteropvang
Aalsmeer

Belastbaar jaarinkomen 

Eigen bijdrage per maand 2020

voor 2 dagdelen

 € 0 tot € 19.890  € 9,50
 € 19.891 tot € 30.581  € 11,40
 € 30.582 tot € 42.082  € 22,30
 € 42.083 tot € 57.238  € 33,70
 € 57.239 tot € 82.276  € 57,00
 € 82.277 tot € 114.011  € 95,70
 € 114.012 en hoger  € 128,00

TSO

De kosten voor de TSO bedragen € 2,45 per keer, indien men langer dan 7 dagen voor de ingangsdatum, de af te nemen TSO dagen in de TSO portal aangeeft.
Indien men zich aanmeldt in de TSO portal en de ingangsdatum valt binnen de termijn van 7 dagen dan wordt er per keer € 2,75 berekend.
In deze kosten zijn opgenomen, zowel de administratieve afhandeling, de coördinatie, de inhoudelijke ondersteuning van de overblijfkrachten en de overblijfcoördinator.

Bekijk hier de tarieven 2019.