Tarieven 2021

Hieronder vindt u de tarieven van 2021. Deze zijn per opvangsoort weergegeven.
Onze prijs is inclusief luiers, voeding, drinken, vervoer en activiteiten.
Bereken de netto maandkosten.

Voor vragen over de tarieven, over de netto maandkosten of voor een offerte kunt u contact opnemen met de Afdeling Planning & Plaatsing.

Solidoe uurtarief 2021 Maximale vergoeding 2021
 Kinderdagverblijf  € 8,46  € 8,46
 Kinderdagverblijf halve dag (ochtend of middag)*  € 9,17  € 8,46
 Kinderdagverblijf tot 14:30 uur (het Duet)  € 9,62  € 8,46
 Flex kinderdagverblijf*  € 9,62  € 8,46
 Buitenschoolse opvang – 52 weken
scholen die uitgaan na 15:00 uur
 € 7,89  € 7,27
 Buitenschoolse opvang – 40 weken
scholen die uitgaan na 15:00 uur
 € 9,52  € 7,27
 Buitenschoolse opvang – 52 weken
scholen met 5 gelijke dagen
 € 7,75  € 7,27
 Buitenschoolse opvang – 40 weken
scholen met 5 gelijke dagen
 € 9,35  € 7,27
 Flex buitenschoolse opvang*  € 9,64  € 7,27
 Peuteropvang (onder de wet)  € 8,86  € 8,46

*Een halve dag kinderopvang en flexopvang wordt alleen in overleg aangeboden, op een beperkt aantal locaties. 

De tarieven zijn voorgelegd aan de Centrale Oudercommissie, en besproken in alle oudercommissies. Er is een positief advies uitgebracht door de COC.

Voor specifieke locaties (bijvoorbeeld een kindcentrum) zijn aparte producten afgesproken, passend bij de samenwerking in het kindcentrum.

Gesubsidieerde peuteropvang

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan komt u in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang. Uw ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen, volgens onderstaande ouderbijdragetabel. Let op! Uithoorn en Aalsmeer hebben ieder hun eigen tabel. U moet wonen in de gemeente waar uw kind de peuteropvang bezoekt.

Neem voor vragen contact op met de Afdeling Planning & Plaatsing.

Gesubsidieerde peuteropvang
Uithoorn
Belastbaar jaarinkomen

Eigen bijdrage per maand 2021
2 ochtenden Peuteropvang
 € 0 tot € 20.302  € 15
 € 20.303 tot € 31.214  € 24
 € 31.215 tot € 42.953  € 37
 € 42.954 tot € 58.453  € 50
 € 58.454 tot € 83.979  € 78
 € 83.980 tot € 116.371  € 124
 € 116.372 en hoger  € 162

 

Gesubsidieerde peuteropvang
Aalsmeer
Belastbaar jaarinkomen

Eigen bijdrage per maand 2021
2 ochtenden Peuteropvang
 € 0 tot € 20.302  € 9,10
 € 20.303 tot € 31.214  € 11,20
 € 31.215 tot € 42.953  € 24,00
 € 42.954 tot € 58.453  € 37,60
 € 58.454 tot € 83.979  € 65,40
 € 83.980 tot € 116.371  € 111,00
 € 116.372 en hoger  € 149,40

TSO

De kosten voor de TSO bedragen € 2,45 per keer, indien men langer dan 7 dagen vóor de ingangsdatum, de af te nemen TSO dagen in de TSO portal aangeeft.
Indien men zich aanmeldt in de TSO portal en de ingangsdatum valt binnen de termijn van 7 dagen dan wordt er per keer € 2,75 berekend.
In deze kosten zijn opgenomen, zowel de administratieve afhandeling, de coördinatie, de inhoudelijke ondersteuning van de overblijfkrachten en de overblijfcoördinator.

Bekijk hier de tarieven 2020.