test

Ruiltegoed

U kunt uw tegoed inzetten als u via de ouderapp extra opvang aanvraagt, door het plaatsen van een bestelling (zie ook het instructiefilmpje). Hierbij heeft u de mogelijkheid om uw opgebouwde tegoed in te zetten. Een bestelling kunt u vanaf 1 maand van te voren tot 3 dagen van te voren doen.
Indien u niet voldoende tegoed heeft opgebouwd, ontvangt u een factuur voor de extra ingeplande opvang.

Uw opgebouwde tegoed en de geldigheid is zichtbaar in uw ouderportaal en ouderapp. Het tegoed is 365 dagen geldig vanaf de datum waarop u afmeldt. Het opbouwen van tegoed gaat in per 1 januari 2020. Niet gebruikt tegoed vervalt na 365 dagen. Dit tegoed is niet inwisselbaar voor geld.

U kunt uw kind via de ouderapp of het ouderportaal afmelden. Dit wordt direct zichtbaar voor de medewerkers op locatie. U ontvangt alleen tegoed als u uw kind uiterlijk 4 dagen van te voren afmeldt. Dit kan vanaf 3 maanden van te voren.
Voorbeeld: u wilt 20 januari afmelden, als u uiterlijk op 16 januari (vóór middernacht) afmeldt, wordt er tegoed opgebouwd.

De status van uw aanvraag kunt u in uw ouderapp bekijken bij ‘verzoeken’. Ook ontvangt u notificaties vanuit de ouderapp over de status van uw verzoek (mits dit juist staat ingesteld in uw telefoon instellingen).

Als u (nog) geen tegoed heeft opgebouwd, ontvangt u een factuur voor de extra ingeplande opvang.  Als u meer wilt afnemen dan het opgebouwde tegoed, ontvangt u automatisch een factuur voor de gehele extra opvang. Het is niet mogelijk om een deel tegoed te gebruiken en voor de resterende uren een factuur te ontvangen.

Een eenmaal goedgekeurde aanvraag voor extra opvang kan niet meer geannuleerd worden. Als uw bestelling nog niet is goedgekeurd, kunt u deze nog wel annuleren tot 3 dagen van te voren.

Nee, flexopvang valt buiten de afspraken van het ruiltegoed. Indien u een flexdag wilt ruilen, neemt u dan contact op met afdeling planning & plaatsing.

Voorheen kon u bij Solidoe ruildagen aanvragen, door een verzoek te doen om datum A naar datum B te ruilen. Per 1 januari 2020 is dit niet meer mogelijk. U kunt nu namelijk ruiltegoed opbouwen. Dit doet u door tijdig uw kind af te melden via de ouderapp of het ouderportaal. Vervolgens kunt u dit tegoed inzetten bij een aanvraag voor extra opvang. Het aanvragen van opvang verloopt volledig via de ouderapp, in het instructiefilmpje ziet u hoe dit in zijn werk gaat.

Wanneer u uw kind heeft afgemeld vervalt uw recht op deze plaats en kunnen wij deze bieden aan een ander kind. Indien u toch opvang nodig heeft op deze dag, kunt u hiervoor een aanvraag doen via de ouderapp voor extra opvang (en het tegoed wat u heeft opgebouwd voor deze dag inzetten).

Ruiltegoed is kindgebonden en per opvangsoort gebonden. U kunt tegoed niet overdragen naar andere kinderen en als uw kind over gaat naar een andere opvangsoort, vervallen de eerder opgebouwde uren. Als uw kind wisselt van locatie, dan blijft het opgebouwde tegoed wel geldig.

Als een aanvraag is afgekeurd, wordt deze niet opnieuw bekeken. Eventueel kunt op de groep aangeven dat u interesse heeft in opvang op de betreffende dag. Zij kunnen u op de hoogte stellen als er toch nog plek komt op de gewenste dag.

Na  de laatste contractdag kunt u geen tegoed meer inzetten. Niet gebruikt tegoed is niet inwisselbaar voor geld.

Op nationale feestdagen is Solidoe gesloten. As u op een van deze dagen opvang heeft. wordt automatisch tegoed opgebouwd. Dit tegoed ontvangt u achteraf en kunt u niet eerder inzetten dan de betreffende feestdag.
Naast de nationale feestdagen is Solidoe gesloten op de vrijdag na Hemelvaart, ook voor deze dag ontvangt u achteraf ruiltegoed.

U ontvangt alleen tegoed als u uw kind uiterlijk 4 dagen van te voren afmeldt. Dit kan vanaf 3 maanden van te voren. Afmelden binnen 4 dagen levert geen tegoed op, ook niet als uw kind ziek is.

De waarde van het tegoed is: 4 punten voor een hele dag (KDV of BSO), 2 punten voor een dagdeel (peuteropvang, dagdeel bij KDV of middag BSO) en 1 punt voor VSO of lunch.
Dit geld zowel voor het opbouwen van tegoed als voor het inzetten van tegoed.