Veelgestelde vragen

 • Als mijn kind een dag niet naar de opvang is geweest, kan deze dag geruild worden?

  Ruilen is mogelijk bij Solidoe. Er zijn geen beperkingen in het aantal ruildagen, er mag geruild worden binnen hetzelfde kalenderjaar. Ruildagen kunt u zelf aanvragen via de webportal. Meer informatie over ruildagen vindt u hier.

 • Ik heb al een kind bij Kinderopvang Solidoe. Is er voor mijn tweede kind dat binnenkort geboren wordt automatisch plaats?

  Onze medewerkers zullen altijd hun uiterste best doen ook voor uw tweede en/of volgend kind een plaats te realiseren op de door u gewenste dagen. De mogelijkheden hangen af van het aantal groepen op het kinderdagverblijf, de dagen die u af wilt nemen en de (leeftijd)samenstelling van de groep.

 • Is er een opzegtermijn?

  Als u de opvang wilt stopzetten of minder dagen opvang wilt, kunt u dit doorgeven aan de afdeling Planning en Plaatsing. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Uw opzegging ontvangen we graag per e-mail, u kunt de afdeling Planning en Plaatsing bereiken op het emailadres planning@solidoe.nl.
  Voor het kinderdagverblijf en de peuteropvang loopt het contract automatisch af als uw kind 4 jaar wordt. Als uw kind vlak voor of tijdens de vakantie 4 wordt, kan uw kind langer op het kinderdagverblijf blijven.
  Bij de BSO loopt het contract automatisch af als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

 • Hoe kan ik de vaste dagen van mijn kind wijzigen?

  Het veranderen van vaste dagen is mogelijk indien de bezetting van de groep dit toelaat.
  De medewerkers van de afdeling Planning en Plaatsing kijken graag samen met u naar de mogelijkheden hiervoor. Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 0297-729710, of via het emailadres planning@solidoe.nl.

 • Kom ik in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang?

  Om Kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele partner allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar u uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-ïntegratietraject te volgen via het UWV of de gemeente.
  U hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als u gebruikmaakt van kinderopvang die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Al onze vestigingen zijn in dit register opgenomen. U kunt dit LRKP-registratienummer vinden op de pagina van de betreffende vestiging op deze website en op uw overeenkomst.

 • Wat kost kinderopvang?

  Bereken uw kosten voor kinderopvang via onze Kinderopvangcalculator.
  Hier vindt u onze tarieven.

 • Kan mijn kind ook een extra dag(deel) naar de opvang komen?

  Ja, zolang de groepsgrootte het toelaat kunt u tegen betaling een of meerdere extra dagdelen afnemen. U kunt dit zelf aanvragen via de webportal. Als u binnen drie dagen opvang voor uw kind nodig heeft, kunt u het afstemmen met de pedagogisch medewerkers van de groep.

 • Ik heb snel opvang nodig. Wat kan ik dan het beste doen?

  Als u opvang nodig heeft op zeer korte termijn, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Plaatsing. Zij bespreken dan met u de mogelijkheden op korte termijn. Bel voor afdeling Planning & Plaatsing 0297-729710.

Solidoe maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.